ลักษณะภูมิอากาศ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

anired12_next.gifลักษณะภูมิอากาศanired12_back.gif

          ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือมีเขตภูมิอากาศอยู่แทบทุกประเภท  เช่นเดียวกับทวีปเอเชีย  ซึ่งถ้าใช้ปริมาณความชื้นและพิสัยอุณหภูมิเป็นหลักในการพิจารณาแล้ว  สามารถจำแนกเขตภูมิอากาศได้เป็น  11  เขตดังนี้

  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น  อยู่ในแนวรับลมค้า ซึ่งเป็นลมประจำพัดจากน่านน้ำเขตร้อนสู่ชายฝั่งตลอดปี ทำให้อากาศร้อน  ฝนตกชุก ปริมาณฝนประมาณ 1,700 มิลลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้เมืองร้อน  มีต้นไม้ใหญ่  และใบหนา 
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ชายฝั่งด้านตะวันตกและตะวันออก  ภาคใต้ของเม็กซิโก  ที่ราบต่ำของอเมริกาตอนกลาง  และบริเวณเกาะอินดีสตะวันตก

     2. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย  ปริมาณฝนน้อยมาก  เฉลี่ยประมาณ 250  มิลลิเมตรต่อปี  
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้ง  เช่น  พุ่มไม้หนาม  กระบองเพชร  และดอกไม้ทะเลทรายที่จะบานเป็นช่วงสั้น ๆ  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณส่วนใหญ่ของเม็กซิโก บริเวณบางส่วนของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ใกล้เคียง  โดยเฉพาะทางตะวันตก
  <<<ทะเลทรายโซโนราน  ในสหรัฐอเมริกา  มีต้นกระบองเพชรที่สะดุดตา

  3. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำ  มีฝนตกน้อย ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 250 - 500 มิลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   มีลักษณะคล้ายกับเขตภูมิอากาศทะเลทราย  แต่จะมีทุ่งหญ้าสั้น ๆ ขึ้นหนาแน่นกว่า  ผสมกับพุ่มไม้หนาม  กระบองเพชร  ปาล์ม
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ตอนเหนือของเขตทะเลทรายและทุ่งหญ้าเขตร้อน

  4. ภูมิอากาศชื้นกึ่งเขตร้อน  ได้รับอิทธิพลจากลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากมหาสมุทร  จะนำฝนมาตกตลอดฤดูร้อน  ปริมาณฝนตกมากตามชายฝั่งและค่อยลดลงเมื่อเข้าสู่ภาคพื้นทวีป  มีอากาศอบอุ่น  อุณหภูมิปานกลาง  มีฤดูร้อนที่ร้อนนานหลายเดือน  แต่ในฤดูหนาวจะหนาวจัด  เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่โล่งจึงได้รับลมหนาวจากทางเหนือที่พัดผ่านมาอย่างเต็มที่  ทำให้บางครั้งอุณหภูมิลดลงต่ำถึงจุดเยือกแข็ง
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้ผลัดใบหรือป่าผสม  โดยเฉพาะชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวเม็กซิโก  ซึ่งเป็นดินปนทราย  จะมีต้นสนใบยาว  ต้นไทร  และต้นโอ๊กขึ้นอยู่ทั่วไป  ป่าในเขตนี้จะมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาใต้  ตั้งแต่ละติจูด  40 องศาเหนือลงมา

  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  ในฤดูร้อนเขตนี้จะอยู่ใต้อิทธิพลของแนวความกดอากาศสูง  หรือในแนวลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงทำให้ไม่มีฝนตกในฤดูร้อน  แต่ฤดูหนาวจะมีฝนตก  และร้อนแห้งแล้ง  ฤดูร้อนอากาศแจ่มใส  มีแสงแดดมาก  
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif  ส่วนใหญ่ได้แก่  พวกชาปาร์แรล  และหญ้าพุ่มหรือหญ้าแคระ  โดยมีป่าไม้ผลัดใบปนกับไม้สนขึ้นแทรกอยู่ประปราย  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย

  6. ภูมิอากาศภาคพื้นทวีปและชายฝั่งตะวันออก  แบ่งออกเป็น  
          ภูมิอากาศภาคพื้นทวีป
  อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน  และหนาวจัดในฤดูหนาวจนถึงอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง  ปริมาณฝนน้อยถึงปานกลางประมาณ  350 - 750 มิลิเมตรต่อปี ฝนจะตกในฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน  ในฤดูหนาวมีหิมะตกบ้าง
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้ผลัดใบประเภทใบใหญ่  เช่น  เอล์มซิกเมอร์  บางส่วนมีต้นดักลาสเฟอร์แทรกอยู่บ้าง  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ตอนกลางของทวีป
          ภูมิอากาศชายฝั่งตะวันออก อยู่ในละติจูดเดียวกันกับเขตภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก และเขตอากาศเย็นภายในทวีป  แต่ได้รับอิทธิพลของลมพัดจากภายในทวีป จึงทำให้ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น  ในฤดูร้อมีอากาศอบอุ่นชื้นกว่า  เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้ผลัดใบเขตผสม  เช่น  ไม้โอ๊ก  บีช  เมเบิล  เชตนัต  วอลนัต  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณทะเลสาบใหญ่  บริเวณลุ่มน้ำเซนต์ลอเรนซ์  และแถบนิวอิงแลนด์

  7. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก อยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเลียบชายฝั่ง  และลมประจำตะวันตกที่พัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาในเขตนี้ตลอดปี  ทำให้ฝนตกชุกตลอดปีเฉลี่ยประมาณ  2,000  มิลลิเมตรต่อปี  ไม่มีฤดูแล้ง  พิสัยของอุณหภูมิแตกต่างกันประมาณ  6  องศาเซลเซียส  ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกอยู่ตลอดเวลา
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก  เช่น  ไม้สน  ไพน์  เฟอร์  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย-โอเรกอน  ขึ้นไปจนถึงประมาณ  ละติจูด  60  องศาเหนือในเขตแคนาดา  ซึ่งอยู่เหนืออากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนขึ้นไป

  8. ภูมิอากาศกึ่งอาร์กติก  มีอากาศหนาวเย็นตลอด  ฤดูหนาวยาวนาน  แต่อบอุ่นกว่าภูมิอากาศแบบทุนดรา  ในฤดูร้อนร้อนและมีระยะสั้น  ปริมาณฝนมีน้อย  เฉลี่ยประมาณ  250 - 370  มิลลิเมตรต่อปี  ส่วนใหญ่ฝนจะตกในฤดูร้อน  ฤดูหนาวจะมีหิมะตกมาก
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้สน  เปอร์สปรูซ  ไพน์  ซีควอย 
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  อะแลสก้า  และประเทศแคนาดาตอนเหนือ  จากตะวันตกไปยังตะวันออก

  9. ภูมิอากาศแบบทุนดรา มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นและยาวนาน   ฤดูร้อนมีระยะสั้นมากเกือบไม่ได้รับแสงแดดเลย  ในฤดูหนาวมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ตลอดเวลา  อากาศหนาวจัด
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   ไม่มีพืชพรรณธรรมชาติขึ้น  นอกเหนือจากตะไคร่น้ำ  มอส  ฮิตเธอร์  และหญ้าขึ้นได้เล็กร้อนในฤดูร้อน
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก  และเกาะกรีนแลนด์

  10. ภูมิอากาศบริเวณพืดน้ำแข็ง มีน้ำแข็งปกคลุมพื้นดินตลอดปี  อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   ไม่มีพืชพรรณธรรมชาติขึ้นได้
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณขั้วโลก  เกาะกรีนแลนด์

  11. ภูมิอากาศแบบภูเขา อากาศในเขตนี้จะมีฝนในรูปของหิมะ  มีฝนต่ำกว่า  500  มิลลิเมตรต่อปี  หรือบางครั้งต่ำกว่า  250  มิลลิเมตรต่อปี  โดยมีความแตกต่างกันไปตามระดับความสูงของพื้นที่  ในฤดูร้อนด้านที่รับแสงอากาศจะอุ่นกึ่งร้อน  ส่วนด้านตรงข้ามอากาศจะหนาวเย็นในฤดูหนาว  โดยเฉพาะแถบหุบเขาในเวลากลางคืนอากาศจะหนาวจัด
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   แตกต่างกันตามระดับความสูง 
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  เขตภูเขาสูงหรือที่สูง  เทือกเขาร็อกกี้

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.