ลักษณะประชากร

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

ฃ 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

 

anired12_next.gifลักษณะทางประชากร  และการตั้งถิ่นฐานanired12_back.gif

             จำนวนประชากร  ทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรทั้งสิ้น  503,509,880  คน (The World Factbook 2004)   

  ความหนาแน่นและการกระจายของประชากร  ทวีปอเมริกาเหนือมีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากร  22.5 คน  ต่อตารางกิโลเมตร  นับว่ามีประชากรค่อนข้างเบาบาง 
             
  บริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด  anired06_next.gif  4  แห่ง  ได้แก่  ภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  ชายฝั่งตะวันตกของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา  ที่ราบสูงในเม็กซิโกและอเมริกากลาง  หมู่เกาะอินดิสตะวันตก

  เชื้อชาติ ประกอบด้วย 5 เชื้อชาติ  ได้แก่
             
  1.กลุ่มคนพื้นเมือง anired06_next.gif  อาศัยในทวีปอเมริกาก่อนที่ชาวยุโรปจะเดินทางมาตั้งถิ่นฐาน aniblue02_tiltupdown_next.gif  อินเดียนแดง หรือเรียกว่า  อเมริกันอินเดียน  และเอสกิโม
  <<<ชนเผ่าโอปิ อินเดียน  ปลูกพืชผลในทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา

            2.กลุ่มเชื้อสายยุโรป anired06_next.gif  สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรปและอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเหนือ aniblue02_tiltupdown_next.gif  ชาวสเปน  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  โปรตุเกส  เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดในทวีป
            
  3.กลุ่มเชื้อสายชาวแอฟริกันนิโกร anired06_next.gif  สืบเชื้อสายมาจากชาวแอฟริกันนิโกร  ชนกลุ่มแรกเป็นทาสที่ถูกนำมาขายเป็นแรงงานในไร่นาของชาวยุโรป  ปัจจุบันกลุ่มเชื้อสายนี้ได้รับความเท่าเทียม   aniblue02_tiltupdown_next.gif  สหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า  แอฟริกันอเมริกา  หมู่เกาะอินดิสตะวันตก
  <<<ชนเผ่าบุ๊ชแมน  อาศัยอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารีของแอฟริกา
            
  4.กลุ่มเชื้อสายชาวเอเชีย anired06_next.gif  สืบเชื้อสายมาจากชาวเอเชีย  อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ ในสหรัฐอเมริกา  แคนนาดา  และบางส่วนของหมู่เกาะอินดิสตะวันตก aniblue02_tiltupdown_next.gif  ชาวจีน  ญี่ปุ่น  อินเดีย  และฟิลิปปินส์
            
  5.กลุ่มคนพื้นเมือง anired06_next.gif  สืบเชื้อสายมาจากการผสมระหว่างชนชาติต่าง ๆ  ได้แก่
                  พวกมูลเลตโต  aniblue02_tiltupdown_next.gif  เลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวกับนิโกร
                  พวกเมสติโซ  aniblue02_tiltupdown_next.gif  เลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวกับอินเดียนแดง
                  พวกแซมโป  aniblue02_tiltupdown_next.gif  เลือดผสมระหว่างนิโกร กับอินเดียนแดง  พบมากในเม็กซิโก  อเมริกากลาง  และหมู่เกาะอินดิสตะวันตก
  <<<ชนเผ่าตูอาเรค  พวกเร่ร่อนในทะเลทรายซาฮารา

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.