ลักษณะการปกครอง

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifลักษณะการปกครองanired12_back.gif

             ลักษณะการปกครอง  ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งการปกครองออกเป็น  23  ประเทศ  เมื่อพิจารณาตามตำแหน่งที่ตั้งสามารถแบ่งได้  2  กลุ่มใหญ่  ดังนี้   
           
1.กลุ่มแองโกล-อเมริกา   เป็นกลุ่มที่รักอิสระ  เสรีภาพ  ประชาชนนิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา  ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายในโลก  แคนนาดาก็มีรูปแบบการปกครองคล้ายกับสหรัฐอเมริกามาก  แต่แตกต่างกันคือ สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีเป็นประมุขมาจากการเลือกตั้ง  ส่วนแคนาดามีสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นประมุข  และเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ

           2.กลุ่มประเทศอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดิสตะวันตก   เป็นประเทศที่มีพื้นฐานของสังคมมาจากลัทธิเจ้าผู้ครองนครหรือศักดินาสวามิภักดิ์มาก่อน  เมื่อได้รับเอกราชจึงเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ  มีประธานาธิบดีเป็นประมุข  แต่ยังมีการปฏิวัติรัฐประหารบ่อยครั้ง  ประชากรส่วนใหญ่ขาดการศึกษาและมีฐานะยากจน  ซึ่งมักเป็นชาวพื้นเมือง  พวกเลือดผสมหรือกรรมกรผู้อพยพจากชนบทมาอยู่ตามแหล่งเสื่อมโทรม  ทำให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในดินแดนอเมริกากลางอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน  เช่น  ประเทศนิการากัว  ปานามา  เฮติ

             รูปแบบการปกครอง  การปกครองในทวีปอเมริกาเหนือมีรูปแบบ  ดังนี้
                รัฐบาลรวม  มีรัฐบาล  2  ระดับ  คือ  รัฐบาลของรัฐหรือมณฑลต่าง ๆ   และรัฐบาลกลาง  3  ประเทศ  ได้แก่
                     anired06_next.gif  สหรัฐอเมริกา  มีรัฐทั้งหมด  52  รัฐ  แต่ละรัฐมี "
ผู้ว่าการรัฐ" เป็นประมุขและมีเมืองหลวงของรัฐ  ส่วนรัฐบาลกลางรับผิดชอบกิจการส่วนรวมของประเทศมี "ประธานาธิบดี" เป็นประมุข  ที่ทำการอยู่ใน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นครหลวงของประเทศ
                     anired06_next.gif  แคนนาดา  มีมณฑลทั้งหมด  10   มณฑล  แต่ละมณฑลมรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมณฑลรับผิดชอบทั้งยังมีสภานิติบัญญัติเช่ยเดียวกับรัฐบาลกลางอีกด้วย  ส่วนรัฐบาลกลางของประเทศมี "
นายกรัฐมนตรี" เป็นประมุข  ที่ทำการอยู่ใน กรุงออตตาวา นครหลวงของประเทศ
                     anired06_next.gif  เม็กซิโก  มีรัฐทั้งหมด  31  รัฐ  ที่ทำการอยู่ใน
กรุงเม็กซิโกซิตี นครหลวงของประเทศ
                รัฐบาลเดี่ยว  ได้แก่ประเทศที่กล่าวมาแล้วจะปกครองแบบรัฐบาลเดี่ยว  ไม่มีการแยกรัฐบาลระดับท้องถิ่น  มีเพียงรัฐบาลกลางของประเทศเท่านั้น

ประมุขของประเทศ

ประเทศ / รัฐ

ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา  เม็กซิโก  กัวเตมาลา  ฮอนดูรัส  เอลซัลวาดอร์  นิการากัว  ปานามา  คิวบา  เฮติ  โดมินิกัน  โดมินิกา  ตรินิแดด  และโตเบโก

กษัตริย์

แคนาดา  เบลิซ  บาฮามาส  จาเมกา  บาร์เบโดส  เกรนาดา  เซนต์ลูเซีย  เซนต์วินเซนต์และ เกรนาดีนส์  อันติกัวและบาร์บูดาร์  เซนต์คิตส์และเนวิส

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.