ลักษณะทางวัฒนธรรม

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifเอกลักษณะทางวัฒนธรรมanired12_back.gif

             ทวีปอเมริกาเหนือมีคนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้าไปอาศัยในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถแบ่งเขตวัฒนธรรมของทวีปได้  2  เขตใหญ่  ดังนี้   
           
1.เขตวัฒนธรรมแองโกลอเมริกา     ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษเป็นส่วนใหญ่  คำว่า  "แองโกล" แปลว่าเป็นอังกฤษ  สหรัฐและแคนาดาเป็นอาณานิคมของอังกฤษก่อนได้รับเอกราชมีชาวอังกฤษอพยพไปตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น  วัฒนธรรมด้านภาษา  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีจึงสืบทอดมาจากอังกฤษ  และเขตวัฒนธรรมแองโกลอเมริกาในปัจจุบันก็หมายถึงสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
           
2.เขตวัฒนธรรมลาตินอเมริกา     ได้รับอิทธิพลจากสเปนและโปรตุเกสเป็นส่วนใหญ่  ชนชาติสเปนและโปรตุเกสพูดภาษาในตระกูลภาษาละติน  เขตวัฒนธรรมนี้ครอบคลุมประเทศเม็กซิโก  อเมริกากลาง  และหมู่เกาะอินดิสตะวันตก

            ลักษณะวัฒนธรรมทางภาษา  ทวีปอเมิรกาเหนือใช้ภาษาแตกต่างกัน  ดังนี้   
           
1.ภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาทางการในสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และบางประเทศในหมู่เกาะอินดิสตะวันตกที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ  เช่น จาเมกา  โดมินิกา  บาฮามาส  บาร์เบโดส  เกรนาดา  แอนติกาและบาร์บูดา  เซนต์ลูเซีย  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์  เซนต์คิตส์และเนวิส
           
2.ภาษาฝรั่งเศส  เป็นภาษาทางการอีกภาษาหนึ่งของประเทศแคนาดา  ใช้กันอย่างแพร่หลายในมณฑลควิเบก  และในหมู่เกาะอินดิสตะวันตกที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  ได้แก่  เฮติ  และเป็นภาษาที่สองของดินแดนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ  เช่น  เซนต์ลูเซีย  โดมินิกา  เกรนาดา
           
3.ภาษาสเปน   เป็นภาษาทางการของประเทศเม็กซิโก  และประเทศต่าง ๆ ในอเมริกากลาง  รวมทั้งคิวบา  และโดมินิกันในหมู่เกาะอินดิสตะวันตก
           
4.ภาษาอื่น ๆ   เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยในทวีปนี้  ภาษาสำคัญ  ได้แก่  ภาษาเอสกิโม  และภาษาอินเดียนแดง

            ลักษณะวัฒนธรรมทางศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่ทวีปอเมิรกาเหนือนับถือศาสนาคริสต์  
              เขตวัฒนธรรมแองโกลอเมริกา  ประชากรนับถือครัสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์มากกว่านิกายโรมันคาทอลิก  
              เขตวัฒนธรรมลาตินอเมริกา  ประชากรนับถือครัสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนมาก
            นอกจากนี้ยังมีศาสนาอื่น ๆ แต่ไม่มากนัก  ได้แก่  ศาสนายิว  ศาสนาอิสลาม  พระพุทธศาสนา  ศาสนาอื่น ๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใด ๆ เลย

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.