ทวีปอเมริกาใต้

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 glb.gif

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 


anired12_next.gifระบบธรรมชาติ  ประชากร  และวัฒนธรรมanired12_back.gif

          ทวีปอเมิรกาใต้  เป็นดินแดนที่ต่อเนื่องมาจากทวีปอเมริกาเหนือ  ถึงแม้จะเป็นทวีปที่รู้จักกันดีมานานแล้วก็ตาม  แต่ก็ยังเป็นทวีปที่มีการบุกเบิกพัฒนาค่อนข้างน้อย  ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม  อยู่ห่างไกลจากทวีปอื่น  มีจำนวนประชากรน้อย  ประกอบกับเสถียรภาพทางการเมืองก็ไม่ใคร่จะมั่นคงนัก  จึงส่งผลทำให้การลงทุนพัฒนาทวีปด้านต่าง ๆ กระทำได้ในขอบเขตที่จำกัด  แต่นับเป็นทวีปที่มีโอกาสจะได้รับการพัฒนาได้มากกว่าทวีปแอฟริกา

          ลักษณะของทวีปอเมริกาใต้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่ทางตอนบนแล้วค่อย ๆ เรียวแคบลงมาทางตอนใต้  มีพื้นที่ประมาณ  18  ล้านตารางกิโลเมตร  มีจำนวนประชากรประมาณ  332  ล้านคน  ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ 15  ประเทศ  โดยมีบราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด ส่วนประเทศตรินิแดดและโตเบโกมีขนาดเล็กที่สุด  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปตั้งอยู่ในเขตร้อน  ดังนั้น  สภาพการดำรงชีวิตของประชากรในทวีปนี้  จึงมีลักษณะร่วมบางอย่างคล้ายคลึงกันกับคนไทยด้วย

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.