ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
compass.gif
3d_whitebg_c_contacts.gif 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

anired12_next.gifที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อanired12_back.gif

 

          ทวีปอเมริกาใต้ ตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้  คือ  อยู่ระหว่างละติจูด  14 องศาเหนือ  ถึง  55  องศาใต้  และระหว่างลองจิจูด  34  องศาตะวันตก  ถึง  117  องศาตะวันตก โดยมีจุดเหนือสุดอยู่ที่แหลมปุนตากัลลิยาส  ประเทศโคลัมเบีย  และจุดใต้สุดอยู่ที่แหลมฮอร์น  ประเทศชิลี

          อาณาเขตติดต่อของทวีปอเมริกาใต้  มีดังต่อไปนี้

  ทิศเหนือ  ติดกับอเมริกากลาง  และทะเลแคริบเบียน
  ทิศตะวันออก  ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก
  ทิศใต้  ติดกับช่องผ่านเดรก  ในทวีปแอนตาร์กติกา
  ทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

  ขนาด

  เนื้อที่ของทวีปอเมริกาใต้มีขนาด  17.8  ล้านตารางกิโลเมตร  นับเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ  4  ของโลก

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.