ลักษณะภูมิประเทศ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 map2.gif

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 


anired12_next.gifลักษณะภูมิประเทศanired12_back.gif

          ทวีปอเมริกาใต้  แยกพิจารณาได้เป็น  3  เขตใหญ่ ๆ  ดังนี้

  เขตเทือกเขาภาคตะวันตก  ได้แก่เทือกเขาแอนดีส  ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงหินใหม่ที่สูงตระหง่านของทวีปอเมริกาใต้  เช่นเดียวกับเทือกเขายุคหินใหม่อื่น ๆ ของโลก   ที่สำคัญได้แก่  
              bullet11_redspot.gif  
  เทือกเขาแอนดีส  anired06_next.gif  ในด้านตะวันตกของทวีป  ยาวต่อเนื่องไปจนถึงแหลมฮอร์น  รวมความยาวประมาณ 6,440 กิโลเมตร
  <<<เทือกเขาแอนดีสเกิดขึ้นเมื่อชั้นของแผ่นดินชนกัน
             symble_at_red.gif  ยอดเขาสูงที่สุดในทวีป  คือ  
  ยอดเขาอะคองคากัว (สูง 6,960 เมตร) ในเขตประเทศอาร์เจนตินา
             bullet11_redspot.gif
   แม่น้ำยูคอน  โคลัมเบีย  โคโลราโด   และ  แม่น้ำริโอ  กรองด์

  เขตที่สูงภาคตะวันออก  ประกอบด้วย  
              bullet11_redspot.gif  
  ที่สูงบราซิล  anired06_next.gif  อยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศบราซิล  อยู่ระหว่างแม่น้ำแอมะซอนและลุ่มแม่น้ำปารานาและปารากวัย  พื้นที่ส่วนใหญ่ปกลุมด้วยทุ่งหญ้าเมืองร้อนเรียนกว่า "ทุ่งหญ้าแคมโปส"
              bullet11_redspot.gif  
  ที่สูงกิอานา  anired06_next.gif  อยู่ในเขตประเทศเวเนซุเอลาและประเทศกายอานา  จะมีทุ่งหญ้าในเขตร้อยขึ้นอยู่ทั่วไป  เรียกว่า "ทุ่งหญ้ายาโนส"
              bullet11_redspot.gif  
  ที่ราบสูงปาตาโกเนีย  anired06_next.gif  อยู่ทางใต้ของประเทศอาร์เจนตินา  เป็นเขตอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง  พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ

  เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ  อยู่บริเวณตอนกลางของทวีป เป็นที่ราบดินตะกอนกว้างขวาง  ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาแอนดีส  กับเขตที่ราบสูงภาคตะวันออก  มีที่ราบลุ่มแม่น้ำสำคัญ  3  แห่ง  ดังนี้    
              bullet11_redspot.gif   
  ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน   anired06_next.gif  เป็นแม่น้ำที่กว้างขวางที่สุดในโลก  ประกอบด้วยแม่น้ำน้อยใหญ่หลายสาย  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าดงดิบที่มีฝนตกชุกในเขตประเทศบราซิล
  <<<ป่าแอมะซอน  เป็นป่าฝนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
              bullet11_redspot.gif  
  ที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโค  anired06_next.gif  เป็นแม่น้ำที่ไม่ห่างจากแม่น้ำแอมะซอนนัก  ไหลผ่านประเทศเวเนซุเอลา  ลงสู่ทะเลแคริบเบียนทางเหนือ
              bullet11_redspot.gif  
  ที่ราบลุ่มแม่น้ำลาพลาตา  anired06_next.gif  เป็นแม่น้ำที่ประกอบด้วยสาขาที่ไหลมาจากบราซิลทางเหนือ  คือ แม่น้ำปารากวัย แม่น้ำปารานา  แม้แม่น้ำจะไหลรวมกันแล้วยังเรียนกว่าแม่น้ำปารานาอีก  แต่เมื่อไหลมาถึงปากน้ำและลงสู่มหาสมุทรแอนแลนติก  จะมาบรรจบกับแม่น้ำอุรุกวัย  จึงมีชื่อเรียนว่า "แม่น้ำลาพลาตา"

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.