ลักษณะภูมิอากาศ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

anired12_next.gifลักษณะภูมิอากาศanired12_back.gif

          ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศของทวีปอเมริกาใต้  คือ  ทำเลที่ตั้ง  ทิศทางลมประจำ  ลักษณะภูมิประเทศ  และกระแสน้ำ  ซึ่งสามารถจำแนกเขตภูมิอากาศได้เป็น  9  เขตดังนี้

  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น  มีอากาศร้อน  อุณหภูมิสูงและฝนตกชุกตลอดปี  โดยเป็นฝนที่เกิดจากการพัดพาความร้อน  อุณหภูมิเฉลี่ย  27  องศาเซลเซียส ปริมาณฝนประมาณ 2,000 มิลลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   มีลักษณะเป็นป่าดิบเมืองร้อนและป่าดิบศูนย์สูตรที่เรียกว่า "เซลวัส" ประกอบด้วยไม้ขนาดใหญ่ปะปนกันอย่างหนาทึบ  ต้นไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่  ต้นไฝ่ที่ขึ้นอยู่หนาแน่น  และพวกไม้เลื้อย  เช่น  เถาวัลย์  เฟิร์นขึ้นปะปนอยู่เบื้องล่าง  ไม้ขนาดใหญ่ ได้แก่  มะฮอกกานี  ควินิน
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif บริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอน  เป็นบริเวณอากาศแบบป่าดิบชื้นกว้างใหญ่ที่สุดในโลก
  <<<ป่าฝนแห่งหนึ่งในเขตร้อน

     2. ภูมิอากาศแบบททุ่งหญ้าสะวันนา  มีฤดแล้งสลับให้เห็นเด่นชัดอยู่บ้าง  ฝนส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อน  มีลักษณะคล้ายอากาศส่วนใหญ่ในภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  อุณหภูมิของอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์สูง  คือ  ประมาณ  27  องศาเซลเซียส  
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นลักษณะป่ากึ่งผผลัดใบสลับกับทุ่งหญ้ากว้างขวางมาก  ลักษณะเหมือนทุ่งหญ้าสะวันนาในแอฟริกา  ซึ่งทุ่งหญ้านี้จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเรียกว่า "ทุ่งหญ้ายาโนส" ในเขตลุ่มแม่น้ำโอริโนโค  ประเทศโคลัมเบียและเวเนซุเอลา  ส่วนทุ่งหญ้าใต้เส้นศุนย์สูตรจะมีขนาดเล็กกว่าเรียกว่า "ทุ่งหญ้าแคมโปส"  ในประเทศบราซิล
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณทางเหนือและทางใต้ของลุ่มแม่น้ำแอมะซอน

  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย  เป็นทุ่งหญ้าที่มีความแห้งแล้งมากแห่งหนึ่งของโลก  อุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนต่างกันมาก   ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 50   มิลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   ส่วนใหญ่เป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย  และทนความแห้งแล้งได้ดี เช่น พุ่มไม้เล็กๆ  กระบองเพชร  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ตอนใต้ของเปรูและภาคเหนือของชิลี  มีทะเลทรายเขตร้อนที่ชื่อว่า "อะตากามา" ในประเทศชิลี
  <<<โอเอซิส  ดูคล้ายเกาะสีเขียวบนทะเลที่เต็มไปด้วยทราย

  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย  ฝนตกน้อยเช่นเดียวกับเขตที่ 3 โดยฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น  ฤดูร้อนมีอากาศร้อน  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 18 องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนเฉลี่ย  50  มิลลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นแบบทุ่งหญ้า  แต่เป็นหญ้าขนาดสั้น ๆ ไม่ค่อยหนาแน่นนัก  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณทุ่งหญ้าปาตาโกเนียทางตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินา

  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  มีฝนตกในฤดูหนาว  และแห้งแล้งในฤดูร้อน 
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif  ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม้โอ๊ก  หรือไม้ที่มีเปลือกหนา  มีรากลึก  หรือต้นไม้ที่มีใบเป็นมันแบบต้นมะกอก  วอลนัต  เชสต์นัต  มะเดื่อ  และพืชพรรณที่เรียกว่า  "แชปาร์เรล"  ที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี 
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณตอนกลางของประเทศชิลี  ที่เป็นชายฝั่งตะวันตกไม่กว้างขวางมากนัก

  6. ภูมิอากาศแบบชื้นกึ่งเขตร้อน  มีฝนปานกลางประมาณ  750 - 1,500  มิลลิเมตรต่อปี  ส่วนมากฝนจะตกในฤดูร้อน  ฤดูหนาวไม่หนาวมากและไม่ยาวนาน  อุณหภูมิระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อนไม่แตกต่างกันมากนัก 
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนเป็นหลัก  ถ้าเขตที่มีความชื้นหรือได้รับฝนน้อยจะเป็นทุ่งหญ้าขนาดสั้น  หญ้าไม่อุดมสมบูรณ์  ถ้าเขตประมาณฝนมากจะเป็นทุ่งหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การทำปศุสัตว์ เช่น ทุ่งหญ้ากรันชาโก ในประเทศอาร์เจนตินา  ปารากวัย  ไม้สำคัญในเขตนี้  ได้แก่  ปารานาไพน์  และต้นเคบราโช 
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา-ปารากวัย  ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้  ครอบคลุมประเทศอุรุกวัย  ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินา  ตอนใต้ของประเทศบราซิลและปารากวัย

  7. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งเขตร้อน ฤดูร้อนอากาศร้อน  ฤดูหนาวอากาศหนาว  มีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยเฉลี่ยประมาณ  650  มิลลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นทุ่งหญ้าสั้น  เป็นป่าโปร่ง  เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์  ทุ่งหญ้าสำคัญ  ได้แก่ ทุ่งหญ้าปามปัส ในประเทศอาร์เจนตินา  นอกจากนั้นก็มีไม้พุ่มและไม้หนาม ไม้ยืนต้นอื่น ๆ ค่อนข้างมีน้อย 
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ตอนใต้ของอุรุกวัย  ครอบคลุมบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและทางตะวันตกของประเทศอาร์เจนตินา

  8. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก  มีอากาศอบอุ่นในฤดูร้อนฤดูหนาวอากาศหนาวจัด  ฝนตกตลอดปีโดยมากมักตกในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วง  ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ  5,000
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นไม้ผลัดใบ  ใบไม้มักจะมีขนาดใหญ่  เช่น  ต้นแอช  บีช  ซิกเมอร์  โอ๊ก
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณพื้นที่ของประเทศชิลีลงมาทางใต้  และตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินา

  9. ภูมิอากาศแบบภูเขา อุณหภูมิจะแตกต่างกันตามระดับความสูง  โดยอุณหภูมิจะลดลง  1  องศาสเซลเซียส  ทุก ๆ 180 เมตร
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   จะแตกต่างกันตามระดับชั้นความสูง  ถ้าป็นที่ราบความชื้นน้อยจะเป็นแบบทุ่งหญ้า  ถ้าเป็นที่สูงมีความชื้นสูงและอากาศหนาวเย็นก็จะเป็นไม้สนต่าง  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  พื้นที่บริเวณภูเขาและที่สูงในเทือกเขาแอนดีส

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.