ทรัพยากรธรรมชาติ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

anired12_next.gifทรัพยากรธรรมชาติanired12_back.gif

          ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะป่าไม้และแร่ธาตุ แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พึ่งมีการบุกเบิกจึงยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่  ซึ่งทรัพยากรในทวีปอเมริกาใต้สามารถจำแนกได้  ดังนี้

  ทรัพยากรป่าไม้  ป่าไม้ของอเมริกาใต้เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งทวีป  โดยเฉพาะในเขตแม่น้ำแอมะซอนและสาขา  มีลักษณะเป็นป่าดงดิบ (ป่าเซลวัส) เป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นสูงขึ้นอยู่อย่างหนาทึบ   ครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตร  เป็นป่าไม้ที่อุดมสมูบรณ์ที่สุดของทวีป  ต้นไม้ที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้  ได้แก่  ปารานาไพน์  ซีดาร์  บีช  มะฮอกกานี  และไม้เนื้อแข็งต่าง ๆ     
  <<<ป่าแอมะซอน  เป็นป่าฝนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

  ทรัพยากรแร่ธาตุ  ทวีปอเมริกาใต้มีแหล่งทรัพยากรอย่างมหาศาล  และหลายบริเวณยังไม่มีการสำรวม  เช่น  บริเวณเทือกเขาแอนดีส  หรือตอนกลางของป่าเซลวัส  แหล่งแร่ธาตุที่สำคัญจะอยู่ตอนบนของทวีป  ชายฝั่งตะวันออกและทางภาคตะวันตกตั้งแต่ประเทศเปรู  โบลิเวีย  ลงมีถึงชิลี  ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญ  ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม  เหล็ก  ตะกั่ว  ทองคำ  ทองแดง  เงิน  สังกะสี  บอกไซต์  เพชร  และสินแร่อะโลหะต่าง ๆ ได้แก่  โครเมียม  แมงกานีส นิกเกิล

  ทรัพยากรพลังงาน  สำหรับน้ำมันปิโตรเลียม  ทวีปอเมริกาใต้จะมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของทวีป  โดยเฉพาะในเขตประเทศเวนาซุเอลา  และพื้นที่บางส่วนของเปรู   โบลิเวียและชิลี  ทางด้านพลังงานน้ำ  ถึงแม้จะเป็นทวีปที่มีแม่น้ำหลายสาย  แต่การพัฒนาเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำยังมีน้อย  จะมีอยู่อย่างจำกัดในบางบริเวณเท่านั้น  เช่น  ในเขตลุ่มน้ำปารานา  ประเทศบราซิล
  <<<คนงานเหมืองกำลังขุดถ่านหินจากใต้ดิน

  ทรัพยากรสัตว์ป่า  ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีทรัพยากรสัตว์ป่าอยู่มากมาย  ซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองที่สำคัญ  ได้แก่  ยามา  อัลปากา  กัวนาโค  จะมีอย่างชุกชุมในเขตลุ่มแม่น้ำแอมะซอน  ไม่ว่าจะเป็นจระเข้  ปลาปิรันยา  งูชนิดต่าง ๆ เสือดาว  นกนานาพันธุ์  เป็นทวีปที่ค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ ๆ เสมอ  เนื่องจากเป็นบริเวณที่ทุรกันดาร  ไม่มีมนุษย์อยู่อาศัยจึงค่อนข้างมีอยู่อย่างชุกชุม

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.