ลักษณะประชากร

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

anired12_next.gifลักษณะทางประชากร  และการตั้งถิ่นฐานanired12_back.gif

             จำนวนประชากร  ทวีปอเมริกาใต้มีประชากรทั้งสิ้น  366,612,527  คน (The World Factbook 2004)   

  ความหนาแน่นและการกระจายของประชากร  ทวีปอเมริกาใต้มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากร  23  คน  ต่อตารางกิโลเมตร  นับว่ามีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
             
  บริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด  anired06_next.gif  ชายฝั่งตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล  ลุ่มแม่น้ำปารานา-ปารากวัย-อุรุกวัย  ประเทศปารากวัย  อุรุกวัย  และอาร์เจนตินา  ที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก  บริเวณตอนกลางของชิลี  และตอนเหนือของเทือกเขาแอนดีสในประเทศโคลัมเบีย  เอกวาดอร์  และเวเนซุเอลา
             
  บริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่เบาบางที่สุด  anired06_next.gif  ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนในเขตศูนย์สูตร  บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเปรู  และภาคใต้ของอาร์เจนตินาที่มีภูมิอากาศแห้งแล้งเป็นทะเลทราย

  เชื้อชาติ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม  ได้แก่
            
  1.พวกอินเดียนแดง anired06_next.gif  เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิม  aniblue02_tiltupdown_next.gif ปัจจุบันอาศัยอยู่กระจัดกระจายในบริเวณต่าง ๆ
            
  2.พวกผิวขาวจากยุโรป anired06_next.gif   ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรปภาคใต้  โดยเฉพาะสเปนและโปรตุเกส  aniblue02_tiltupdown_next.gif ส่วนใหญ่อยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของทวีป
            
  3.พวกแอฟริกันนิโกร anired06_next.gif  เข้ามาเป็นแรงงานในไร่สมัยที่มีการค้าทาส  aniblue02_tiltupdown_next.gif แถบชายฝั่งและหมู่เกาะ
            
  4.พวกเอเชีย anired06_next.gif  ได้แก่  ชาวจีน  ญี่ปุ่น  อินเดีย  และอินโดนีเซีย  เข้าไปอยู่อาศัยในดินแดนที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษและฮอลันดา  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวญี่ปุ่นได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในบราซิล  อาร์เจนตินา  และเปรู
  <<<ลักษณะคนเชื้อชาติมองโกลอยด์
            
  5.พวกเลือดผสม anired06_next.gif  ได้แก่  พวกเลือดผสมระหว่างชาวอินเดียนแดงกับชาวยุโรป เรียกว่า "เมสติโซ" เป็นประชากรส่วนใหญ่ของเวเนซุเอลา  โคลัมเบีย  เอกวาดอร์  ชิลี  และปารากวัย

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.