ลักษณะทางวัฒนธรรม

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

anired12_next.gifเอกลักษณะทางวัฒนธรรมanired12_back.gif

             ทวีปอเมริกาใต้  มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่สามารถจำแนกได้  ดังนี้   
            
ลักษณะวัฒนธรรมทางภาษา  ภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมี  3  ภาษา  ดังนี้   
           
1.ภาษาสเปน  เป็นภาษาทางการในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปน  ได้แก่ โคลัมเบีย  เวเนซุเอลา  เอกวาดอร์  เปรู  โบลีเวีย  ปารากวัย  อุรุกวัย  อาร์เจนตินา  และชิลี
           
2.ภาษาโปรตุเกส  เป็นภาษาทางการของบราซิล  ที่เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อน  และมีประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาที่สอง  มี  2  ประเทศ  คือ  เปรู  และโบลิเวีย  
           
3.ภาษาอื่น ๆ   ประเทศที่ใช้ภาษาอื่น ๆ เป็นภาษาทางการ  ได้แก่  กายอานา  และอาณานิคมหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ของอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษ  ซูรินาเมใช้ภาษาฮอลันดา  อาณานิคมเฟรนช์เกียนาของฝั่งเศสใช้ภาษาฝรั่งเศส

            ลักษณะวัฒนธรรมทางศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่ทวีปอเมิรกาใต้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากกว่าร้อยละ  90  ชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำเข้ามาและชักชวนชาวอินเดียนแดงและแอฟริกันนิโกรนับถือศาสนานิกายนี้ด้วย  ทำให้คนจำนวนไม่น้อยกลายเป็นชาวคริสต์โดยเฉพาะพวกเมสติโช  และมูแลตโต  ส่วนศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มีผู้นับถือน้อย  และศาสนาอื่น ๆ มีผู้นับถือไม่มากนักได้แก่  ลัทธิความเชื่อของชาวอินเดียนแดง  ลัทธิความเชื่อชาวนิโกรจากแอฟริกา  ศาสนายูดายของชาวยิว  ลัทธิขงจื๊อและพระพุทธศาสนาของชาวจีน  และญี่ปุ่น  และศาสนาฮินดูของชาวอินเดีย

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.