ลักษณะทางเศรษฐกิจ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
  

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

anired12_next.gifลักษณะทางเศรษฐกิจanired12_back.gif

            เกษตรกรรม  การเกษตรในทวีปอเมริกาใต้แบ่งตามวิธีการใช้ที่ดินและผลิตผลหลักได้  6  เขต  ดังนี้
           
1.เขตทำไร่ขนาดใหญ่   ทำการเกษตรแบบการค้าในไร่นาขนาดใหญ่  ภาษาสเปนเรียกว่า "เอสตันเซีย" พืชที่สำคัญได้แก่ โกโก้  กาแฟ  อ้อย  ยาสูบ  ทวีปอเมริกาใต้ผลิตกาแฟได้มากที่สุดในโลก บราซิลและโคลัมเบียผลิตได้มากเป็นที่ 1และ2 ของโลกตามลำดับ 
           
2.เขตปลูกแบบยังชีพ   ทำเกษตรในพื้นที่เล็ก ๆ   ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นอาหารในครัวเรือน  ได้แก่  ข้าวโพด  ข้าวเจ้า  ทันเทศ  มันสำปะหลัง    อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนและเทือกเขาแอนดีส
           
3.เขตปลูกข้าวสาลี ปลูกมากในประเทศอาร์เจนตินา   บริเวณที่เรียกว่า "ทุ่งหญ้าปามปัส"
           
4.เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอร์เรเนียน ปลูกข้าวสาลี  ผัก  และผลไม้จำพวกองุ่น   บริเวณภาคกลางของประเทศชิลี
           
5.เขตเกษตรกรรมแบบผสม  ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป  พืชสำคัญ  ได้แก่ ข้าวสาลี  ข้าวโพด  และหญ้าอัลฟัลฟา  สัตว์เลี้ยง  ได้แก่  โคเนื้อ  โคนม  แกะ    บริเวณชายฝั่งภาคใต้ของบราซิล
           
6.เขตไร่ปศุสัตว์ขนาดใหญ่  เลี้ยงสัตว์ประเภทโคเนื้อ  และแกะ  ในบริเวณทุ่งหญ้าธรรมชาติ  ในบริเวณที่ราบสูงบราซิล  ทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีส  ที่ราบสูงปาตาโกเนียทางตอนใต้ของอาร์เจนตินา

            การทำป่าไม้  ไม้ที่สำคัญและมีพื้นที่กว้างขวางคือ  ป่าดงดิบบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอน  แต่ทำป่าไม้ได้น้อยมาก  เพราะอุปสรรคด้านการคมนาคม  เขตป่าไม้ทางเศรษฐกิจ  ได้แก่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล  ผลผลิตที่ขึ้นชื่อ  ได้แก่  ซุง  ยางไม้  และผลไม้เปลือกแข็งชนิดต่าง ๆ ป่าลุ่มแม่น้ำแอมะซอนให้ยางพารา  ยางไม้  และสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เช่น  ยางจากต้นซิเคิล  ใช้ทำหมากฝรั่ง  ต้นโคคาใช้ใบสกัดเป็นยากระตุ้นประสาท  ต้นซิงโคนา  ใช้เปลือกลำต้นสกัดเป็นยาควินินแก้ไข้จับสั่น

            การประมง  แหล่งประมงสำคัญ  ได้แก่  บริเวณน่านน้ำชายฝั่งตะวันตกของทวีป  มีกระแสน้ำเย็นเปรูไหลผ่าน  ทำให้เปรูจับปลาได้มากประเทศหนึ่งของโลก  ปลาที่จับได้มาก  ได้แก่  ปลาอันชีโว  

            การทำเหมืองแร่  ทวีปอเมริกาใต้มีทรัพยากรแร่ธาตุมากมาย  แต่การทำเหมืองแร่ต้องใช้เงินทุนและวิทยาการจากต่างชาติ  โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา  แหล่งแร่สำคัญ  ได้แก่  
              แหล่งน้ำมันดิบ  ในประเทศเวเนซุเอลา  บริเวณทะเลสาบมาราไกโบ  
เวเนซุเอลา ผลิตน้ำมันได้มากที่สุดในอเมริกาใต้  ประเทศอื่น ๆ ที่ผลิตน้ำมันดิบ  ได้แก่  โคลัมเบีย  เอกวาดอร์  บราซิล  อาร์เจนตินา  และชิลี  ประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปก  ได้แก่  ประเทศเวเนซุเอลา  และเอกวาดอร์
              ถ่านหิน  และเพชร  ในประเทศบราซิล  มีถ่านหิน  และเหล็กมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้
              ทองแดง  และไนเทรต  ในประเทศชิลี  แหล่งผลิตในเขตทะเลทรายอาตากามา
              บอกไซต์  ในประเทศกายอานา  ซูรินาเม  และเฟรนซ์เกียนา

            การอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กผลิตสินค้าเพื่อใช้ในประเทศ  หรือเพื่อแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ได้แก่  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  อุตสาหกรรมน้ำตาล  อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและแอลกอฮอล์  อุตสาหกรรมฟอกหนัง  อุตสาหกรรมฆ่าสัตว์และแช่แข็งเนื้อสัตว์ 
              ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมักร่วมลงทุนกับชาวอเมริกันหรือญี่ปุ่น  ได้แก่  บราซิล  อาร์เจนตินา  ชิลี  และเวเนซุเอลา
              หมู่เกาะที่เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่  หมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลแคริบเบียน  เช่น  หมู่เกาะบาฮามาส  หมู่เกาะจาเมกา  หมู่เกาะบาร์เบโดส  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.