ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
compass.gif
3d_whitebg_c_contacts.gif 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 


anired12_next.gifที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อanired12_back.gif

 

          ทวีปแอฟริกา ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด  37 องศาเหนือ  ถึง  35  องศาใต้  และระหว่างลองจิจูด  18  องศาตะวันตก  ถึง  50  องศาตะวันออก โดยอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรป  และอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย  มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดงเป็นเขตกั้นตามลำดับ

          อาณาเขตติดต่อของทวีปแอฟริกา  มีดังต่อไปนี้

  ทิศเหนือ  ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและช่องแคบยิบรอลตาร์ (ระหว่างสเปนและโมร็อกโก)
  ทิศตะวันออก  ติดกับมหาสมุทรอินเดีย
  ทิศใต้  ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้และมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
  ทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวกินี

  ขนาด

  เนื้อที่ของทวีปอเมริกาใต้มีขนาด  30  ล้านตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  1  ใน  5  ของพื้นดินของโลก  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ  2  ของโลก  รองจากทวีปเอเชีย  แบ่งออกเป็น  5  ภูมิภาค  คือ  แอฟริกาเหนือ  แอฟริกากลาง  แอฟริกาตะวันออก  แอฟริกาตะวันตก  และแอฟริกาใต้  มีประเทศที่นานาชาติรับรองแล้วในปัจจุบันจำนวน  53  ประเทศ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.