ลักษณะภูมิประเทศ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 map2.gif

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 


anired12_next.gifลักษณะภูมิประเทศanired12_back.gif

          ทวีปแอฟริกา  แยกพิจารณาได้เป็น  4  เขตใหญ่ ๆ  ดังนี้

  เขตภูเขาหินใหม่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ  ได้แก่ บริเวณเทือกเขาแอตลาส  ที่ราบอันอุดมสมบูรณ์บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  และมหาสมุทรแอตแลนติก  เขตที่ราบถัดลงมาจากเทือกเขาแอตลาสลงมาทางใต้จะเป็นเขตทะเลทรายซาฮาราอันกว้างใหญ่
              bullet11_redspot.gif  
  ยอดเขาตูบคัล (สูง 4,165 เมตร) anired06_next.gif  ในเขตประเทศโมร็อกโก

  เขตที่ราบสูงทางตะวันออก  ทางใต้  และทางตะวันออกเฉียงใต้  เป็นที่ราบที่มีความสูงมากและมีแนวเทือกเขาสูง ๆ ตั้งอยู่ทั่วไป  ประกอบด้วย  
              bullet11_redspot.gif  
  ยอดเขารัสดัสฮาน (สูง  4,620  เมตร)  anired06_next.gif  ในประเทศเอธิโอเปีย
              bullet11_redspot.gif  
  ยอดเขาเคนยา (สูง  5,199  เมตร)  anired06_next.gif  ในประเทศเคนยา
             symble_at_red.gif  ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกา  คือ ยอดเขาคีรีมันจาโร (สูง  5,895  เมตร)  ในประเทศแทนซาเนีย
  นอกจากเป็นที่สูงแล้วยังมีทะเลสาบหลายแห่ง  เช่น  ทะเลสาบเอ็นยาชา  ทะเลสาบแทนแกนยิกา  ทะเลสาบแอลเบิร์ต  ทะเลสาบรูดอล์ฟ  และทะเลสาบวิกตอเรีย (ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก)  

  เขตที่ราบสูงทางตะวันตก  ที่ราบสูงในเขตนี้เป็นที่ราบสูงโครงสร้างทางธรณีวิทยาอยู่ในยุคหินเก่า
              bullet11_redspot.gif   
  เทือกเขาสูงสำคัญ   anired06_next.gif เทือกเขาอะแฮกการ์  ทิเบสติ  แอร์ 
              bullet11_redspot.gif  
  ที่ราบสูงแอ่งต่ำทางตอนใต้   anired06_next.gif  ที่ราบสูงกินี  ที่ราบสูงเบาชิ  ที่ราบสูงแคเมอรูน  
              bullet11_redspot.gif  
  แม่น้ำสายสำคัญ  anired06_next.gif  แม่น้ำเซเนกัล  ไนเจอร์  แกมเบีย  และโวลตา

  เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบชายฝั่งทะเล  พื้นที่ส่วนใหญ่มักเป็นที่ราบลูง  จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย  โดยแม่น้ำสำคัญของทวีปมีอยู่  4  สาย  
              bullet11_redspot.gif  
  แม่น้ำสำคัญของทวีป   anired06_next.gif แม่น้ำไนล์ (ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)  แม่น้ำคองโก (ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก)  แม่น้ำไนเจอร์ (ไหลลงสู่อ่าวกินี)  แม่น้ำแซมเบซี (ไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย) 
              bullet11_redspot.gif  
  แหล่งอาศัยของชุมชนโบราณ   anired06_next.gif  เขตลุ่มแม่น้ำไนล์  ในประเทศอียิปต์  และเขตลุ่มแม่น้ำไนเจอร์  ในประเทศไนเจอร์

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.