ลักษณะภูมิอากาศ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 


anired12_next.gifลักษณะภูมิอากาศanired12_back.gif

          ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศของทวีปแอฟริกา  คือ  ความใกล้  ไกลทะเล  มีกระแสน้ำอุ่นและเย็นเลียบรายฝั่ง  อิทธิพลของลมประจำฤดูที่พัดผ่าน  ตำแหน่งที่ตั้งของทวีปซึ่งตั้งอยู่ทั้งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้  รวมทั้งมีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านเกือบตอนกลางของทวีป  ซึ่งสามารถจำแนกเขตภูมิอากาศได้เป็น  9  เขตดังนี้

  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น  อากาศจะมีความชื้นสูงและอุณหภูมิสูง  อุณหภูมิเฉลี่ย  27  องศาเซลเซียส ปริมาณฝนประมาณ  1,750 มิลลิเมตรต่อปี  มีฝนตกชุก  ช่วงที่มีฝนตกมากคือฤดูร้อนและฤดูหนาว
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าฝนเมืองร้อนหรือป่าดิบชื้น  ต้นไม้จะมีลำต้นสูงใหญ่  ใบเขียวชอุ่มขึ้นปะปนกันอย่างหนาแน่น  พื้นล่างจะมีไม้ประเภทเถาวัลย์  เช่น  ป่าในแถบลุ่มแม่น้ำคองโก  ในประเทศแคเมอรูน  กาบอง  คองโก  และอิเควทอเรียลกินี
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif บริเวณพื้นที่ตอนล่างของที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโกและชายฝั่งตอนใต้ของที่ราบสูงตะวันตก

     2. ภูมิอากาศแบบมรสุม  ได้รับอิทธิพลจากลมประจำตะวันตกกับกระแสน้ำอุ่นกินี  ทำให้ภูมิอากาศมีลักษณร้อนชื้น ฝนตกชุกอุณหภูมิฉลี่ยประมาณ  20  องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ  2,500  มิลลิเมตรต่อปี 
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นลักษณะป่าฝนเมืองร้อน  บางบริเวณเป็นป่าดงดิบ  ต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ ขึ้นปะปนกันอย่างหนาแน่น  ต้นไม้มีขนาดสูงใหญ่  เป็นไม้ไม่ผลัดใบ  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณทางตอนใต้ของประเทศไลบีเรีย  ประเทศโกตดิวัวร์  ซึ่งอยู่ทางตอนบนของอ่าวกินีด้านตะวันตกของทวีป

  3. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา  การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลระหว่างฤดูฝน  ฤดูหนาว  ฤดูแล้ง  และฤดูร้อน  จะเห็นได้อย่างเด่นชัด  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  30  องศาเซลเซียส  มีฝนตกน้อย
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gifมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและไม้พุ่ม  บางแห่งมีต้นไม้ขึ้นปะปนกระจายไปทั่ว  เช่น  ไม้จำพวกกระถิ่น  หรืออะคาเซียและวอลเติล  พบมากในประเทศซูดาน  เอธิโอเปีย  เคนยา  ไนเจอร์  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ดินแดนทางตอนเหนือและตอนใต้ถัดจากอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  มีอาณาบริเวณเป็นแถบยาวจากตะวันตกถึงตะวันออกของทวีป  ครอบคลุมทะเลทรายซาฮาราหรือปกคลุมประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทวีป

  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งทะเลทราย  อุณหภูมิจะแตกต่างกันมากระหว่างกลางวันกับกลางคืน  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า  35   องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนเฉลี่ยต่ำกว่า  250  มิลลิเมตรต่อปี  ฝนที่ตกส่วนใหญ่เป็นฝนที่เกิดจากพายุฟ้าคะนอง
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   จะเป็นพวกไม้พุ่ม  ไม้หนาม  พวกกระบองเพชร  หรือพืชที่มีใบหนา  ยกเว้นเขตโอเอซิส  จะมีพืชพวกอิทผลัม  หรือปาล์ม  ขึ้นอยู่บ้าง  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ทะเลทรายซาฮารา  ทางตอนเหนือของทวีป  และทะเลทรายกาลาฮารี  ทางตอนใต้ของทวีป
  <<<พื้นทรายกว้างสุดสายตาของ "ซาฮารา" ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  ร้อนและแห้งแล้งในฤดูร้อน  ฤดูหนาวอากาศหนาวและมีฝนตก
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif  เป็นพืชเปลือกหนา  ต้นเล็กใบมัน  มีสีเทาแกมเขียว  ใบดกชอุ่มตลอดปี  ยกเว้นในเขตที่ราบสูง  และที่สูงจะมีป่าไม้ประเภทผลัดใบขึ้นปะปนอยู่ด้วย  พืชที่พบมากคือ  มะกอก  ผลไม้สกุลส้ม  ต้นคอร์ก  ต้นโอ๊ก  ต้นซีดาร์ 
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณตอนเหนือของเทือกเขาแอตลาส  ได้แก่  ทางแถบประเทศโมร็อกโก  แอลจีเรีย  และชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  บริเวณแหลมเคปทาวน์

  6. ภูมิอากาศแบบชื้นกึ่งเขตร้อน  ด้วยอิทธิพลของลมค้าตะวันออกเฉียงใต้  และจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นโมซัมบิกที่ไหลผ่าน  แต่ความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีไม่มาก  ลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนตกมากในฤดูร้อน  ฤดูหนาวค่อนข้างอบอุ่น 
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้ใบกว้างชนิดผลัดใบและไม้พุ่ม  เป็นป่าโปร่ง  บางแห่งจะเป็นทุ่งหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นทุ่งหญ้าใบกว้าง 
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ทางตอนตะวันออกเฉียงใต้  แถบประเทศแทนซาเนีย  แซมเบีย  ซิมบับเว  โมซัมบิก  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

  7. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย  ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนจัด  และมักเกิดพายุฝนจากการพัดพาความร้อน  ปริมาณฝนตกเฉลี่ยไม่เกิน  600  มิลลิเมตรต่อปี  ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดบางครั้งอุณหภูมิอาจลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทุ่งหญ้าหยาบ  ใบใหญ่คล้ายกับพืชพรรณของทุ่งหญ้าทั่วไป  เช่น  ทุ่งหญ้าเวลด์  ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ตอนในของทวีป  ซึ่งฝนตกน้อย  ได้แก่  เขตที่สูงตะวันออกของเขตที่สูงภาคใต้

  8. ภูมิอากาศแบบภูเขา  อุณหภูมิจะแตกต่างกันตามระดับความสูง  
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   จะเป็นป่าสน  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  บริเวณที่สูงเอธิโอเปีย  ที่สูงเคนยา  ทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกา
  <<<ร่องหุบเขาในภาคเหนือของแอฟริกา

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.