ทรัพยากรธรรมชาติ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifทรัพยากรธรรมชาติanired12_back.gif

          ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกามีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์  และทรัพยากรจำนวนมากยังไม่ได้รับการบุกเบิกนำขึ้นมาใช้  เราสามารถจำแนกประเภทของทรัพยากรได้  ดังนี้

    ทรัพยากรป่าไม้  ป่าไม้ของแอฟริกามีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ  1  ใน  6  ของพื้นที่ทวีป  โดยมีป่าดงดิบอยู่ทางบริเวณเส้นศูนย์สูตรตามลุ่มแม่น้ำคองโก  และป่าไม้ในเขตอบอุ่นอยู่ทางภาคตะวันตกและตะวันออกของทวีป  ป่าไม้ส่วนใหญ่มักถูกตัดโค่นเพื่อนำพื้นที่มาใช้ในการเพาะปลูกมากกว่าจะใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้โดยตรง  ไม้สำคัญของแอฟริกา  ได้แก่  มะฮอกกะนี  แอวอดิเร  อิโรโคโอคูเม  และลิมบา

    ทรัพยากรแร่ธาตุ  ทวีปแอฟริกามีแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิด  คือ  ทองคำและเพชร  นอกจากนี้ยังมี  ทองแดง  แมงกานีส  ทังสแตน  ฟอสเฟต  เหล็ก  ยูเรเนียม  ดีบุก  บอกไซต์  ซึ่งล้วนแล้วแต่จำหน่ายเป็นสินค้าออกที่สำคัญ  แต่แร่ธาตุที่มีความสำคัญแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยังขาดแคลนอยู่คือ  สังกะสี  ตะกั่ว  ถ่านหิน  วุลแฟรม

    ทรัพยากรพลังงาน  สำหรับน้ำมันปิโตรเลียม  ทวีปแอฟริกาจะมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเขตประเทศอียิปต์  แอลจีเรีย  ลิเบีย  ไนจีเรีย  โมร็อกโก  ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปจำหน่ายเป็นสินค้าออกในรูปของน้ำมันดิบ  สำหรับพลังงานน้ำมักจะนำไปใช้หมุนกังหันผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง  โดยมากจะอยู่ในประเทศอียิปต์  ยูกันดา  เคนยา  แทนซาเนีย

    ทรัพยากรสัตว์ป่า  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมแม้แต่ในทะเลทราย  ได้แก่  ยีราฟ  ม้าลาย  แรด  สิงโต  เสือดาว  ช้าง  หมาไน  ละมั่ง  นกและแมลงต่าง ๆ อีกนับพันชนิด  ปัจจุบันถึงแม้จำนวนสัตว์ป่าจะลดน้อยลงเพราะถูกล่า  แต่เมื่อเทียบกับทวีปอื่น ๆ ยังนับว่ามีอยู่มากโดยเฉพาะในแถบตอนกลางของทวีป

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.