ลักษณะทางวัฒนธรรม

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifเอกลักษณะทางวัฒนธรรมanired12_back.gif

             ทวีปแอฟริกา  มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่สามารถจำแนกได้  ดังนี้   
            
ลักษณะวัฒนธรรมทางภาษา  ภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมี ดังนี้   
           
1.ภาษาอาหรับ  เป็นภาษาทางการในประเทศอียิปต์  ซูดาน  ลิเบีย  แอลจีเรีย  และโมร็อกโก
           
2.ภาษาบันตู  ใช้กันอย่างแพร่หลายในแอฟริกาตะวันออก  แอฟริกากลาง  และแอฟริกาใต้  ประกอบด้วยชนเผ่าย่อย ๆ เป็นจำนวนมาด  
           
3.ภาษาซูดาน  ใช้กันอย่างแพร่หลายในแอฟริกาตะวันตก
           
4.ภาษายุโรป  เป็นภาษาทางการของประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม ได้แก่  ประเทศแกมเบีย  กานา  เซียร์ราลีโอน ไนจีเรีย  ไลบีเรีย  ยูกันดา  แทนซาเนีย  มาลาวี  แซมเบีย  ซิมบับเว  บอตสวานา  สวาซิแลนด์  และมอริเซียส
           
5.ภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาทางการในประเทศเบนิน  บูร์กกินาฟาโซ  เซเนกัล  ไนเจอร์  โตโก  โกตดิวัวร์  มาลี  กินี  ชาด  รวันดา  บุรุนดี  แอฟริกากลาง  คองโก  ซาอีร์  จิบูติ  มอริเตเนีย  
           ประเทศคอโมโรส  ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ  ประเทศแคเมอรูน  ใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสร่วมกัน  ในแอฟริกาใต้ใช้ภาษาอังกฤษอังกฤษร่วมกับภาษาแอฟริกานส์  ประเทศอิเควทอเรียลกินีใช้ภาษาสเปน  ประเทศเคปเวิร์ด  กินี  บิสเซา  และโมซัมบิกใช้ภาษาโปรตุเกส

            ลักษณะวัฒนธรรมทางศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่ทวีปแอฟริกานับถือศาสนาคริสต์  และอิสลาม  ผู้นับถือศาสนาทั้ง 2  มีประมาณร้อยละ  46  และร้อยละ  42  ของจำนวนประชากรทั้งทวีปตามลำดับ  ศาสนารองลงมา  ได้แก่  การนับถือลัทธิผีสางเทวดา  ประมาณร้อยละ  11  ของจำนวนประชากร  นอกจากนั้นเป็นศาสนาอื่น ๆ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.