ตำนานพระพุทธรูปประจำวัน

ผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แบบทดสอบหลังเรียน

 
3d_welcome01_darkbg.gif

anigreen11_next.gifกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมanigreen11_back.gif
bar_green.gif

          การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย  ชุด  ตำนานพระพุทธรูปประจำวัน ครั้งนี้  เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สาระศาสนา ศีลธรรม  และจริยธรรม  โดยมีที่มาและสาระสำคัญที่การเรียนรู้ในพุทธประวัติบางตอนที่นักเรียนควรทราบ  และควรศึกษานั้น  มีเนื้อหาและความน่าสนใจน้อย  แต่ถ้ามีการสอดแทรกไปในลักษณะของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักเรียน  คือการใช้วันที่นักเรียนเกิดมาเป็นประเด็นในการดึงความสนใจของนักเรียน  เพื่อจะได้ทราบว่าพระประจำวันเกิดของตนคือพระปางใด  มีประวัติและความเป็นมาอย่างไรบ้าง  ก็จะทำให้นักเรียนได้ซึมซาบ  รู้  และเข้าใจในพุทธประวัติตอนที่เกี่ยวข้องได้

          อย่างไรก็ตามการจัดทำสื่อมัลติมีเดียชุดนี้   ถ้ายังมีข้อบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด  หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องกราบขออภัยไว้  ณ  ที่นี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับคำแนะนำ  ติ  ชม  เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานในสื่อชุดต่อ ๆ ไป

            
นายธนากร
  นาคโคตร
ครูอัตราจ้างสอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

bullet_pieces.gif ขอขอบพระคุณ
ภาพทั้งหมดจาก  WWW.Dhamathai.org
บทความทั้งหมดจาก  พ้นทุกข์ - พบธรรม โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์
 
3d_thankyou01_darkbg.gif

รวมผลงานครูฟักทอง

 ศาสนาสำคัญของโลก
 แผนจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.1 
 ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา)
 แผนจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม.1 
 มหาเวสสันดรชาดก
 ตำนานพระพุทธรูปประจำวัน

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved