ผลการเรียนรู้

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

  symble_asterisk_blue.gif ด้านความรู้           
        
  นักเรียนรู้ และเข้าใจพุทธประวัติ  จากพระพุทธรูปประจำวันปางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

  ด้านทักษะ/กระบวนการ            
        
  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ และ อธิบายถึงพุทธประวัติ  จากพระพุทธรูปประจำวันปางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

  symble_asterisk_blue_4.gif ด้านคุณลักษณะ 
        
  1.   สามารถอธิบายถึงพุทธประวัติ  จากพระพุทธรูปประจำวันปางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจในตนเอง
        
  2.   ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved