วันอาทิตย์

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แบบทดสอบหลังเรียน


 

เทพยดาอารักษ์ 
พระคาถากำลังวัน 

 

 

anigreen11_next.gifพระพุทธรูปปางถวายเนตรanigreen11_back.gif  

พระพุทธรูปปางนี้เป็นพุทธจริยาในอิริยาบถยืน  พระหัตถ์ (มือ)  ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่บนพระเพลา (ตัก)  พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายประทับยืนทอดพระเนตรต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้

                มีประวัติเล่าว่า  หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา  หันมาบำเพ็ญทางใจ  โดยเสด็จจาริกหาสถานที่อันสงบเงียบ  เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา

                จึงเสด็จไปประทับนั่งบำเพ็ญภาวนาที่โคนต้นโพธิ์  ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  แคว้นมคธ  เพื่อทรงพักผ่อนอิริยาบถจนเป็นที่สำราญแล้วก็ทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรทางใจ  พร้อมกันนั้นก็ทรงตั้งสัจจาอธิษฐานว่า  "ถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลตราบใด  ก็จะไม่เลิกความเพียรพยายามตราบนั้น  แม้ว่าร่างกายเลือดเนื้อจะซูบผอมเหือดแห่งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก  ถ้ามิได้บรรลุมรรคผลแล้วก็จะไม่ยอมลุกขึ้นเป็นอันขาด"

                พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ไม่นานช้าก็ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณดั่งที่ตั้งพระทัยไว้  หลังตรัสรู้แล้วก็ประทับเสวยวิมุติสุขอยู่    ภายใต้ร่มโพธิ์นั้นนานถึง 7 วัน

                ต่อจากนั้นได้เสด็จออกจากต้นโพธิ์ไปประทับยืนกลางแจ้งแล้วผินพระพักตร์กลับมาทางต้นโพธิ์อีก ได้ประทับยืนทอดพระเนตรต้นโพธิ์โดยไม่กะพริบตานานถึง 7 วัน  เรียกว่า "อนิมิสเจดีย์" 

                พุทธจริยาตอนทรงจ้องพระเนตรดูต้นโพธิ์ตรัสรู้นี้เอง เป็นต้นเค้าความคิดให้สร้างพระพุทธรูปปางถวายเนตรขึ้นสักการบูชา  ต่อมาท่านโหราจารย์ได้กำหนดให้เป็นพระพุทธรูปกำหนดให้เป็นพระพุทะรูปบูชาประจำวันอาทิตย์

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved