พระคาถากำลังวัน

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แบบทดสอบหลังเรียน

 

เทพยดาอารักษ์ 
พระคาถากำลังวัน 

 

anigreen02_rotate_next.gifบทสวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนanigreen02_rotate_back.gif

                (ใช้สวดกลางวัน)  กินนุ  สัตตะระมาโนวะ