พระคาถากำลังวัน

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แบบทดสอบหลังเรียน

 

เทพยดาอารักษ์ 
พระคาถากำลังวัน 

 

anigreen02_rotate_next.gifบทสวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนanigreen02_rotate_back.gif

                (ใช้สวดกลางวัน)  กินนุ  สัตตะระมาโนวะ  ราหุสุริยัง  ปะมุญจะสิ  สังวิคคะรูโป  อาคัมมะ  กินนุ  ภีโต  วะ  ติฎฐะสีติ  สัตตะธาเม  ผะเล  มุทธา  ชีวันโต  นะ  สุขัง  ละเภ  พุทธะคาถาภีคีโต  มหิโน  เจ  มุญเจยยะ  สุริยันติฯ

                (ใช้สวดกลางคืน)  กินนุ  สัตตะระมาโนวะ  ราหุจันทัง  ปะมุญจะสิ  สังวิคคะรูโป  อาคัมมะ  กินนุ  ภีโต  วะ  ติฎฐะสีติ  สัตตะธาเม  ผะเล  มุทธา  ชีวันโต  นะ  สุขัง  ละเภ  พุทธะคาถาภีคีโต  มหิโน  เจ  มุญเจยยะ  จันทันติฯ

                คนที่เกิดวันพุธกลางคืนให้สวดบทดังกล่าววันละ  12  จบ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

3d_thankyou01_darkbg.gif

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved