วันพฤหัสบดี

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แบบทดสอบหลังเรียน

 

เทพยดาอารักษ์ 
พระคาถากำลังวัน 

 

anigreen11_next.gifพระพุทธรูปปางสมาธิanigreen11_back.gif

                ปางนี้อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ  พระหัตถทั้งสองหงายขึ้นวางซ้อนกันที่พระเพลา (เข่า)  พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย  พระเนตร (ตา)  ชำเลืองต่ำ  ปางนี้มีประวัติความเป็นมากล่าวไว้เป็นตำนานแห่งการสร้างขึ้นภายหลังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น  พระองค์ทรงได้บำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างยากที่บุคคลสามัญธรรมดาจะทำได้  พระองค์ทรงใช้เวลานานถึง  6  ปี  ก็ยังมิได้ตรัสรู้ธรรมแต่ประการใด   ได้พบโคนต้นโพธิ์ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา  ซึ่งเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรยิ่งยัก 

                จากนั้นก็ทรงประทับนั่งขัดสมาธิ  หันพระปฤษฎางค์ (หลัง)  เข้าหาโพธิพฤกษ์อันสงบ  ผินพระพักตร์ออกข้างนอกทางทิศตะวันออก  ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสถิตอยู่เฉพาะหน้า  พร้อมกับทรงตั้งจิตอธิษฐานอันมั่งมั่น  เพื่อหวังบรรลุโพธิญาณว่าจะไม่ยอมเลิกความเพียรอย่างเด็ดขาด  หากยังมิได้บรรลุอมตธรรม  พระองค์ทรงตั้งพระทัยเจริญภาวนากำหนดลมหายใจอยู่ไม่ช้าไม่นานจิตก้เป็นสมาธิแน่วแน่  พระปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในอมตธรรมกำลังจะเกิดขึ้น  ในขณะนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งเปรียบเป็นบุคคลาธิฐานว่า

                ขณะพรองค์กำลังบำเพ็ญเพียรมีสมาธิอันแน่วแน่อยู่นั้น  ได้มีพญามารมาผจญถึงที่ประทับ  พญามารได้พาเหล่าเสนามารมารบเร้ากลั่นแกล้งด้วยประการต่าง ๆ เพื่อที่จะให้พระองค์ทรงเลิกบำเพ็ญเพียรและลุกหนีไปจากที่ประทับ  แต่ด้วยเหตุที่พระองค์ได้ตั้งพระทัยไว้อย่างเด็ดเดี่ยวว่า  หากยังมิได้บรรลุคุณธรรมจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งเด็ดขาด  แม้ว่าพระวรกายจะซูบผอมเหือดแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูดก็ตามที  ด้วยจิตอันแน่วแน่พระองค์ไม่สะทกสะท้านต่อการรบกวนของพญามารใด ๆ ทั้งสิ้น

                ฝ่ายพญามารเมื่อไม่สามารถเอาชนะพระองค์ด้วยวิธีต่าง ๆ ได้จึงเกิดความท้อแท้  ร้องไห้รำพัน  ธิดามาร  3  คน  คือ  นางตัณหา  นางราคา  และนางอรดี  จึงเข้าไปปลอบประโลมบิดาพร้อมทั้งกล่าวว่าจะเอาชนะพระองค์แล้วให้อยู่ในอำนาจตนให้ได้

                แม้นางทั้งสามจะมีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามยิ่งกว่าหญิงไหน ๆ ในปฐพี  และหาวิธีล่อลวงพระองค์ด้วยลีลาอันยั่วยวนต่าง ๆ นานา  อีกทั้งแปลงร่างเป็นหญิงวัยต่าง ๆ เพื่อจะเอาชนะพระองค์ทุกกระบวนวิธีแต่ก็ไร้ผล  เมื่อพระองค์มิทรงหวั่นไหวแม้แต่น้อยนิด  ทรงมีพระทัยแน่วแน่ในการบรรลุพระโพธิญาณ  ตัดกิเลสน้อยใหญ่ให้หมดสิ้น

                เมื่อพระองค์มีพระทัยเด็ดเดี่ยวเช่นนั้น  จึงได้ตั้งหน้ารบกับมารต่อไปด้วยพระทัยอันเข้มแข็ง  ในที่สุดฝ่ายพญามารก็พ่ายแพ้ต่อพระพุทธองค์  พระองค์ทรงชนะอย่างสุดวิเศษ  ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันเพ็ญเดือน  6

                พระพุทธจริยาตอนที่ประทับนั่งขัดสมาธิบำเพ็ญเพียรอยู่ที่โคนต้นโพธิ์นั่นเอง  เป็นต้นเค้าความคิดให้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิขึ้นสักการบูชา  ต่อมาท่านโหราจารย์ได้กำหนดให้เป็นพระบูชาประจำวันพฤหัสบดี  ผู้ที่เกิดวันนี้ควรสร้างหรือบูชาพระปางสมาธิ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved