พระเวสสันดรชาดก

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้ทดสอบก่อนเรียนมูลเหตุแห่งชาดกแบบทดสอบหลังเรียน

 

anigreen11_next.gifกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมanigreen11_back.gif
bar_green.gif

          ารจัดทำสื่อมัลติมีเดีย  ชุด  พระเวสสันดรชาดก  เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สาระศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม  โดยมีที่มาและสาระสำคัญในการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตชาติบางตอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญ  โดยเฉพาะมหาชาติการบริจาคทานบารมีที่นักเรียนควรศึกษา  เรียนรู้ถึงเรื่องราวต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

          อย่างไรก็ตามการจัดทำสื่อมัลติมีเดียชุดนี้   ถ้ายังมีข้อบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด  หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องกราบขออภัยไว้  ณ  ที่นี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับคำแนะนำ  ติ  ชม  เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานในสื่อชุดต่อ ๆ ไป


นายธนากร
  นาคโคตร
ครูอัตราจ้างสอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

bullet_pieces.gif ขอบอบพระคุณ
ภาพ : วัดมีชัยทุ่ง  อ.เมือง  จ.หนองคาย
บทความทั้งหมดจาก  
 
3d_thankyou01_darkbg.gif

รวมผลงานครูฟักทอง

 ศาสนาสำคัญของโลก
 แผนจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.1 
 ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา)
 แผนจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม.1 
 มหาเวสสันดรชาดก
 ตำนานพระพุทธรูปประจำวัน

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved