กัณฑ์ทานกัณฑ์

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้ทดสอบก่อนเรียนมูลเหตุแห่งชาดกแบบทดสอบหลังเรียน


กัณฑ์ทศพร 
กัณฑ์หิมพานต์ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
กัณฑ์วนปเวศน์ 
กัณฑ์ชูชก 
กัณฑ์จุลพน 
กัณฑ์มหาพน 
กัณฑ์กุมาร 
กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักกบรรณ 
กัณฑ์มหาราช 
กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
กัณฑ์นครกัณฑ์ 

anigreen11_next.gifกัณฑ์ที่ 3anigreen11_back.gif 

ระชาชนชาวเมืองเชตุดรพากันโกรธแค้นพระเวสสันดรที่พระราชทานช้างทรงมงคล  ซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองไป  พากันไปชุมนุมร้องเรียนกล่าวโทษพระเวสสันดรต่อพระเจ้าสญชัย  ให้เนรเทศพระเวสสันดรออกไปจากเมือง  จนในที่สุดพระเจ้าสญชัยก็ต้องทรงยินยอมกระทำตาม  จึงทรงส่งคนไปทูลพระราชโอรสให้ทรงทราบเรื่อง  พระเวสสันดรทรงทราบเรื่องแล้ว  ทรงขอเวลาสองวันเพื่อพระองค์จะได้บริจาคทานแล้ว  จึงจะเสด็จจากพระนครไป  จากนั้นมีพระราชดำรัสให้เสนามหาอำมาตย์มาเฝ้าสั่งให้จัดเตรียมสัตตสดกมหาทานให้เรียบร้อยในวันรุ่งขึ้น  คือ  ช้าง  ม้ารถ  สรี  ทาส  โคนม  เป็นต้น  อย่างละ  700  เมื่อทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้ว  เสด็จอำลาพระนางมัทรี  เพื่อจะเสด็จออกผนวชพระองค์เดียว  แต่พระนางมัทรีขอตามเสด็จไปด้วย  รวมทั้งจะพาพระราชโอรสธิดาติดตามไปด้วย

พระนางผุสดีทรงทราบว่าชาวเมืองให้ขับพระราชโอรสออกจากเมือง  จึงได้ทูลขอพระเจ้าสญชัย  แต่พระเจ้าสญชัยทรงยืนยันที่จะกระทำตามความต้องการของชาวเมือง  จึงเสด็จมาหาพระราชโอรสและพระสุณิสา  ซึ่งต่างก็ครวญคร่ำอาลัยอาวรณ์กัน

รุ่งเช้า  พระเวสสันดรได้เสด็จมายังโรงทาน  ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทานที่ตระเตรียมไว้  พวกวณิพกกระยาจกทั้งหลายต่างพากันเศร้าโศกเสียใจสงสารพระเวสสันดร  พระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่จนถึงเวลาเย็น  จึงเสด็จกลับพระราชนิเวศน์  ได้เสด็จถวายบังคมลาพระบิดาพระมารดา  พร้อมด้วยพระนางมัทรีและพระโอรสธิดา  แต่เมื่อไม่อาจแก้ไขอย่างไรได้  จึงทรงขอให้พระนางมันรพร้อมด้วยพระชาลีกัณหา  อยู่พระนครนี้ต่อไป  แต่พระนางมัทรีไม่ทรงยินยอม

               ครั้นรุ่งสาง  พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  และพระราชโอรสธิดาชาลีกัณหา  ก็ทรงอำลาเหล่าอำมาตย์ราชบริพารและประชาชน  เสด็จขึ้นประทับบนรถม้าพระที่นั่งที่เตรียมไว้  เสด็จมุ่งพระพักตร์ไปยังเขาวงกต  ในระหว่างทางเสด็จนั้นได้มีพราหมณ์มาดักรอขอเฝ้าและได้ทูลขอม้าและรถพระที่นั่ง  พระองค์ก็พระราชทานแก่พราหมณ์ไป  แล้วอุ้มพระราชกุมารชาลี  ส่วนพระนางมัทรีทรงอุ้มพระธิดากัณหา  เสด็จดำเนินไปตามทางสู่เขาวงกตต่อไป

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved