เทศกาลที่น่ารู้ของชาวตะวันตก

              

 [ผู้จัดทำ]

[Pre- test]

[Valentine] 

   [Holloween]

[Christmas]

 [Easter]

 [Thanksgiving]

 [Post - test] 

นื้อหาเข้าใจง่ายพร้อมคำแปลศัพท์ยาก

 

                                         

                   พบกับพวกเราได้  พวกเรารอคุณอยู่

                  มาสนุกกับพวกเราพร้อมสาระดี ๆ     

                อย่าลืม ! ทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนนะจ๊ะ  

              ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม    

    

   

  
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยนางสาววราภรณ์ ศรีมุล
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
Copyright (c) 2003 www.2nps.org. All rights reserved.