รู้จักโวหาร

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายของโวหารโวหารภาพพจน์วรรณกรรมแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ

 

 

     สวัสดีเพื่อนครู นักเรียน และผู้เ้ข้าชมเว็บไซต์ทุกๆ ท่านครับ ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ผมครูอนุชิต โพธิวงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังวัดนนทบุรี ได้มีโอกาสสร้างสื่อเพื่อเป็นประโยชน์แก้ครู นักเรียน และผู้ใช้งานที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย โดยหัวข้อที่ผมจะได้นำเสนอต่อสายตาทุกท่านในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโวหาร เหมาะสำหรับใช้งานกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งผลงานชิ้นนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้ามิได้มีการจัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังวัดนนทบุรี โดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
     หวังใจว่าสื่อการเรียนรู้เรื่องโวหารนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆ ท่านที่สนใจ และเข้ามาหาความรู้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณครับ
ครูอนุชิต โพธิวงค์

 

จัดทำโดยครูอนุชิต โพธิวงค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Anuchit Potiwong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com