โวหารอุปลักษณ์

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายของโวหารโวหารภาพพจน์วรรณกรรมแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ
ประเภทของโวหาร 
โวหารอุปมา 
โวหารอุปลักษณ์ 
โวหารบุคคลวัต 
โวหารอติพจน์ 
โวหารสัทพจน์ 

 

      ๒. โวหารอุปลักษณ์ คือ การเปรียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง โดยนำสิ่งสองสิ่งที่ต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะเด่นเหมือนกันมาเปรียบเทียบกันเช่นเดียวกับอุปมา และใช้คำที่แสดงความเปรียบว่า เป็น คือ

ตัวอย่าง

  ขอเป็นเกือกทองรองบาทา     ไปจนกว่าชีวันจะบรรลัย
  ทหารเป็นรั้วของชาติ
  เธอคือดอกฟ้าแต่ฉันนั้นคือหมาวัด
  เธอเป็นดินหรือเธอเป็นหญ้าแท้จริงมีค่ากว่าใครนิรันดร์
  ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
  ครูคือแม่พิม์ของชาติ

  ชีวิตคือการต่อสู้           ศัตรูคือยากำลัง
  สุจริต คือเกราะบัง        ศาสตร์พ้อง

 

 

จัดทำโดยครูอนุชิต โพธิวงค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Anuchit Potiwong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com