โวหารบุคคลวัต

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายของโวหารโวหารภาพพจน์วรรณกรรมแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ
ประเภทของโวหาร 
โวหารอุปมา 
โวหารอุปลักษณ์ 
โวหารบุคคลวัต 
โวหารอติพจน์ 
โวหารสัทพจน์ 

 

     ๓. โวหารบุคคลวัต หรือบุคลาธิษฐาน คือ การสมมุติสิ่งไม่มีชีวิต พืช  สัตว์ หรือความคิดที่เป็นนามธรรมให้มีความคิด ความรู้สึกและแสดงออกเหมือนมนุษย์

ตัวอย่าง

  สายลมลููบไล้พฤกษาลดามาลย์
  พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
  ปรากฏการณ์พระจันทร์ยิ้ม
  ความตายย่างกรายเข้ามาทางประตู
  โทสะอาจจะโดดโลดข้ามรั้ว
  ธรรมชาติรอบข้างต่างสลดหมดความคะนองทุกสิ่งทุกอย่าง

       สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย             อ่อนเอียงเพียงปลาย
  ประนอมประนมชมชัย                                                 (บทพากย์โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ช้างเอราวัณ)

       จากมามาลิ่วล้ำ                   ลำบาง
   บางยี่เรือราพลาง                     พี่พร้อง
   เรือแผงช่วยพานาง                  เมียงม่าน มานา
   บางบ่รับคำคล้อง                     คล่าวน้ำตาคลอ
                                                                     (จาก นิราศนรินทร์ นายนรินทร์ธิเบศร์(อิน))

 

 

จัดทำโดยครูอนุชิต โพธิวงค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Anuchit Potiwong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com