โวหารอติพจน์

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายของโวหารโวหารภาพพจน์วรรณกรรมแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ
ประเภทของโวหาร 
โวหารอุปมา 
โวหารอุปลักษณ์ 
โวหารบุคคลวัต 
โวหารอติพจน์ 
โวหารสัทพจน์ 

 

     ๔. โวหารอติพจน์ คือ โวหารที่กล่าวเกินความจริง เพื่อสร้างและเน้นความรู้สึกและอารมณ์ ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ภาพพจน์ชนิดนี้นิยมใช้กันมากแม้ในภาษาพูด เพราะเป็นการกล่าวที่ทำให้เห็นภาพได้ง่ายและแสดงความรู้สึกของกวีได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่าง

  คิดถึงใจจะขาด
  คอแห้งเป็นผง
  ร้อนตับจะแตก
  หนาวกระดูกจะหลุด
  การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
  คิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออก

  เสียงพลโห่ร้องเอาชัย            เริงร้องถวายชัย
  พิภพเพียงทำลาย
                                                                (พระราขนิพนธ์รัชกาลที่๒บทพากย์โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนช้างเอราวัณ)

               เอียงอกเทออกอ้าง
  เมรุชุบสมุทรดินลง
  อากาศจักจานผจง
  โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม
               โฉมควรจักฝากฟ้า
   เกรงเทพไท้ธรณินทร์
   ฝากลมเลื่อนโฉมบิน
  ลมจะชายชักซ้ำ

อวดองค์  อรเอย
เลขแต้ม
จารึก พอฤา
อยู่ร้อนฤาเห็น 
ฤาดิน ดีฤา
ลอบกล้ำ
บนเล่า  นะแม่
ชอกเนื้อเรียมสงวน
(จาก นิราศนรินทร์ นายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน))
 

 

 

จัดทำโดยครูอนุชิต โพธิวงค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Anuchit Potiwong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com