โวหารสัทพจน์

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายของโวหารโวหารภาพพจน์วรรณกรรมแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ
ประเภทของโวหาร 
โวหารอุปมา 
โวหารอุปลักษณ์ 
โวหารบุคคลวัต 
โวหารอติพจน์ 
โวหารสัทพจน์ 

 

     ๕. โวหารสัทพจน์ คือ ภาพพจน์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียงสัตว์ เสียงคลื่น เสียงลม เสียงฝนตก เสียงน้ำไหล ฯลฯ การใช้ภาพพจน์ประเภทนี้จะทำให้เหมือนได้ยินเสียงนั้นจริงๆ

ตัวอย่าง

  ลูกหมาร้องบ๊อก ๆ ๆ
  ลูกนกร้องจิ๊บๆๆ
  ลูกแมวร้องเหมียว ๆ ๆ
  เปรี้ยง ๆ  ดังเสียงฟ้าร้อง
  ตะแลกแต๊กแต๊กตะแลกแต๊กแต๊ก
  กระเดื่องดังแทรกสำรวลสรวลสันต์
  คลื่นซัดครืนครืนซ่าที่ผาแดง
  บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว
  อ้อยอี๋เอียง  อ้อยอี๋เอียงส่งเสียงร้อง
  เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย
  กระหึมโหยห้อยไม้น่าใจหาย
  ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น

 

จัดทำโดยครูอนุชิต โพธิวงค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Anuchit Potiwong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com