วรรณกรรม

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายของโวหารโวหารภาพพจน์วรรณกรรมแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ
ตัวอย่างวรรณคดี 

 

      วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องเป็นวรรณคดีจะต้องเ็ป็้นงานเขียนที่มีคุณค่าด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์ ด้านคุณธรรม เป็นต้น โดยเฉพาะความงดงามด้านวรรณศิลป์เป็นศิลปะที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ มีการเลือกสรรคำมาใช ้เพื่อให้วรรณคดีเรื่องนั้นมีคุณค่า นั่นคือ การเลือกใช้โวหารภาพพจน์

 

 

จัดทำโดยครูอนุชิต โพธิวงค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Anuchit Potiwong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com