เรื่องราวส่วนตัว

 

Homeเรื่องราวส่วนตัวบทนำไกรทองสังข์ทองมณีพิชัยคาวีไชยเชษฐ์สังข์ศิลป์ไชยบทสรุปสุดท้ายขอขอบคุณ

 

 

                     ชนัตตา ปุยงาม คือ ชื่อจริงของผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา จบการศึกษาจากคณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไชต์นี้เป็นเรื่องบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบทละครนอกพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้ง ๖ เรื่องคือ ไกรทอง สังข์ทอง มณีพิชัย คาวี ไชยเชษฐ์ และสังข์ศิลป์ไชย ที่ได้จัดทำเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องบทละครนอกในแง่มุมของปัญหาในครอบครัวของบทละครนอก ซึ่งก่อให้้เกิดความแตกแยกกัน ผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจและมีข้อสงสัยสามารถ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 087-590-3776

bullet_heart.gif bullet_heart.gif bullet_heart.gif

จัดทำโดยครูชนัตตา ปุยงาม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เขตบางกรวย นนทบุรี
Copyright(c)2009 Ms.Chanatta Puingam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com