บทนำ

  

Homeเรื่องราวส่วนตัวบทนำไกรทองสังข์ทองมณีพิชัยคาวีไชยเชษฐ์สังข์ศิลป์ไชยบทสรุปสุดท้ายขอขอบคุณ

 

 

เหตุใดทำ้ให้ครอบครัวแตกแยก

african_next.gif  ครอบครัวในบทละครนอก

                     วรรณคดีไทยโดยมาก ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดมักมีการกล่าวถึงครอบครัว รวมไปถึงในบทพระราชนิพนธ์ละครนอกในรัชกาลที่ ๒ นี้ด้วย โดยจะมีเรื่องราวของครอบครัวปรากฏอยู่ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของครอบครัว ระบบการสร้างครอบครัว การสมรส การเลือกคู่ครอง ตลอดไปจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
                      พระราชนิพนธ์บทละครนอกในรัชกาลที่ ๒ อันได้แก่ สังข์ทอง คาวี มณีพิไชย ไชยเชษฐ์ ไกรทอง และสังข์ศิลป์ชัย ซึ่งเป็นนิทานมีที่มาจากชาดกบ้าง เป็นนิทานพื้นบ้านบ้าง ล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัวไทย ในหลายแง่มุมดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ทั้งครอบครัวกษัตริย์ใน สังข์ทอง คาวี มณีพิไชย ไชยเชษฐ์ และสังข์ศิลป์ชัยและครอบครัวสามัญชนในไกรทองซึ่งมีเื่องราวสะท้อนให้เห็นภาพครอบครัวพื้นเมืองในสมัยนั้นได้อย่างชัดเจน และถึงแม้ในเรื่องอื่นๆจะกล่าวถึงเรื่องราวของกษัตริย์แต่องค์ประกอบของครอบครัว การดำเนินชีวิต รวมถึงบุคลิกของตัวละครก็เป็นไปในลักษณะของบุคคลธรรมดามากกว่ากษัตริย์  หรืออาจกล่าวได้ง่าย ๆว่า เป็นภาพสะท้อนวิถีแห่งปุถุชนนั่นเอง

 

จัดทำโดยครูชนัตตา ปุยงาม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เขตบางกรวย นนทบุรี
Copyright(c)2009 Ms.Chanatta Puingam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com