ไกรทอง ๒

 

Homeเรื่องราวส่วนตัวบทนำไกรทองสังข์ทองมณีพิชัยคาวีไชยเชษฐ์สังข์ศิลป์ไชยบทสรุปสุดท้ายขอขอบคุณ
ไกรทอง ๒ 

          

                        เรื่องความไม่เหมาะสมของคู่ครองนี้ยังปรากฏในเรื่องไกรทองอีกในลักษณะของสัญลักษณ์ หากพิจารณาถึงบทบาทของจระเข้ในเรื่องจะพบข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้จระเข้เป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นที่แตกต่าง ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้จากบทที่กล่าวถึงนางวิมาลา

จะชมทั้งกิริยามารยาท  

 เชื้อชาติโฉมนางต่างภาษา

 เจ้าจะได้เห็นหัวผัวกุมภา 

 อยู่ที่ศาลเทวาอารักษ์บน”

                       บทกลอนข้างต้นแสดงให้เห็นความแตกต่างของนางวิมาลากับไกรทอง ทั้งในด้านเชื้อชาติ ภาษา ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า จระเข้ ที่กล่าวถึงอาจเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลที่มีความแตกต่างในด้านชนชั้นวรรณะ เชื้อชาติ หรือแม้แต่ภาษา

เมื่อผิดอย่างต่างชาติต่างวิสัย   

จะอยู่ด้วยกันได้ก็ใช่ที่

ไม่ช้าไม่พลันกี่วันมี   

จะมาหนีน้องไปให้ได้อาย

                      นางวิมาลากล่าวถึงตนเองด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเป็นจระเข้ต่างจากมนุษย์คงจะไม่มีวันอยู่ร่วมกันได้ พระผู้ทรงพระราชนิพนธ์ทรงเลือกใช้คำว่า ต่างชาติต่างภาษา แสดงให้เห็นความแตกต่างซึ่งสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับคู่ครองตามค่านิยมในสมัยนั้นว่ามิอาจอยู่เป็นคู่กันได้หากมีเชื้อชาติ หรือชนชั้นที่ต่างกัน  ความแตกต่างนี้เองเป็นสิ่งที่นางตะเภาแก้วและตะเภาทองไม่ยอมรับนางวิมาลาเข้าร่วมเป็นครอบครัว จนในที่สุดเกิดการวิวาทตบตีกัน

 ถ้าเป็นคนอื่นไกลน้องไม่ว่า

จะร่วมเรียงเคียงหน้าก็ควรที่

  นี่มันชาติทรชนคนไพรี 

เห็นดีหรือเจ้าเอามาไว้

                    ดังกล่าวแล้วทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การเลือกคู่ครอง นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเกิดความยุ่งยากขึ้นในครอบครัว พระผู้ทรงพระราชนิพนธ์กล่าวถึงไว้อย่างแยบคายด้วยการใช้สัญลักษณ์และการกล่าวอย่างตรงไปตรงมา สะท้อนค่านิยมในการเลือกคู่ครองในสมัยนั้นออกมาอย่างชัดเจน  ดังนั้นแล้วการเลือกคู้ครองที่ไม่เหมาะสมนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกขึ้น

จัดทำโดยครูชนัตตา ปุยงาม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เขตบางกรวย นนทบุรี
Copyright(c)2009 Ms.Chanatta Puingam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com