สังข์ทอง ๒

 

Homeเรื่องราวส่วนตัวบทนำไกรทองสังข์ทองมณีพิชัยคาวีไชยเชษฐ์สังข์ศิลป์ไชยบทสรุปสุดท้ายขอขอบคุณ
สังข์ทอง ๒ 
สังข์ทอง ๓ 
สังข์ทอง ๔ 
สังข์ทอง ๕ 
สังข์ทอง ๖ 
สังข์ทอง ๗ 

       

                     ในเรื่องสังข์ทอง ท้าวสามนและนางมนฑารวมถึงพระธิดาผู้พี่ทั้งหกของนางรจนาต่างไม่พอใจในคุณสมบัติของเจ้าเงาะ ซึ่งไม่เหมาะกับนางกษัตริย์อย่างนางรจนาจึงรังเกลียดและขับไล่นางออกจากวังเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในครอบครัว เช่นเดียวกันกับนางยอพระกลิ่นที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้า ทำให้นางจันทรไม่ชอบใจ จึงถูกกลั่นแกล้งสารพัด สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเครือญาติมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกคู่และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในครอบครัว
 สามีกับภรรยา

           จากวรรณคดีเรื่องสังข์ทองนี้  จะพบว่าการดำเนินเรื่องในข้างต้นจะเริ่มประเด็นด้วยการสร้างความขัดแย้งระหว่างสามีกับภรรยาและ / หรือภรรยากับภรรยา  ดังจะยกมากล่าว

                 สามีกับภรรยา

                 ในที่นี้คือ  ท้าวยศวิมลกับนางจันท์เทวี  จะเห็นว่าในตอนแรก  ท้าวยศวิมลกับนางจันท์เทวีมีความรักและความผูกพันกันมาก  แต่ต่อมาหลังจากทราบว่านางจันท์เทวีมีพระประสูติกาลพระโอรสเป็นหอยสังข์แล้ว  ท้าวยศวิมลก็เริ่มที่จะห่างเหิน  เมื่อได้ฟังคำยุยงของนางจันทาและโหรแล้วจึงตัดสินใจที่จะขับพระมเหสีออกจากวัง  โดยไม่สนใจถึงความรักหนหลังที่เคยมีด้วยกันมา  ดังบทประพันธ์ที่ว่า
                                        

              จึงดำรัสตรัสเล่ามเหสี 

ถ้วนถี่ชี้แจงแถลงไข

เจ้ามาช่วยพี่คิดนะดวงใจ

ค้นคว้าหาไปดูตามบุญ

........................................  

........................................

หอยหรือจะรื้อมาเป็นคน  

เล่ห์กลมันแกล้งแต่งใส่

พี่รู้เพราะเจ้าจึงเข้าใจ  

เสียแรงรักใคร่อาลัยมัน

ชะรอยได้ลูกชู้สู่หา  

ไม่กลัวชีวาจะอาสัญ

                ภรรยากับภรรยา

                ในที่นี้คือ  นางจันท์เทวีกับนางจันทา  จะเห็นได้ว่า  เนื่องจากท้าวยศวิมลได้ประกาศว่าหากพระมเหสี  พระสนม  พระองค์ใดมีพระประสูติกาลพระโอรส  ท้าวเธอก็จะตั้งพระราชโอรสนั้นให้เป็นกษัตริย์ต่อไป  ประกอบกับทรงพระสุบินนิมิตและโหรทำนายว่านางจันท์เทวี  พระมเหสีจะได้พระราชโอรส  นางจันทาจึงมีความริษยาและไม่พอใจ  จนนำไปสู่การติดสินบนโหรและขับไล่นางจันท์เทวีออกจากเมือง  ดังบทประพันธ์ที่ว่า

                                     

 ........................................    

ผ่านฟ้าว่าใครมีครรภ์

สมบัติจะยกให้ลูกครอง

มีสองต้องคิดผิดผัน

 ท่านมียศศักดิ์จะรักกัน  

ลูกเต้าเหล่านั้นจะหมองมัว

ที่ไหนจะได้พระบุร

สาวศรีจะชวนกันยิ้มหัว

 ....................................... 

.......................................

 ว่าเอ็นดูด้วยช่วยเรา  

พาเอานางไปอย่าไว้หน้า

ไกลคนพ้นแดนพารา 

เสนาฆ่าเสียให้วอดวาย

สุดแต่อย่าให้มันครองวัง 

ปิดความกำบังให้สูญหาย

                      ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสามีกับภรรยา  หรือ  ภรรยากับภรรยานี้  อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน  เนื่องมาจากสังคมไทยในสมัยก่อน  มีค่านิยมให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน  และปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้มักมีที่มาจากการที่ภรรยามีความขัดแย้งซึ่งกัน  อาจจะเป็นเพราะสามีมอบความรักให้แก่ภรรยาแต่ละคนไม่เท่ากัน  หรือปัญหาการกระทบกระทั่งกันของบุตรและธิดา  จนกลายเป็นปัญหาครอบครัวไปในที่สุด  ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในเรื่องวรรณคดีเรื่อง  สังข์ทอง  ตอนกำเนิดพระสังข์  และ  ตอนถ่วงพระสังข์  ที่ยกมากล่าวไว้พอสังเขปข้างต้น

 

 

จัดทำโดยครูชนัตตา ปุยงาม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เขตบางกรวย นนทบุรี
Copyright(c)2009 Ms.Chanatta Puingam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com