คาวี

 

Homeเรื่องราวส่วนตัวบทนำไกรทองสังข์ทองมณีพิชัยคาวีไชยเชษฐ์สังข์ศิลป์ไชยบทสรุปสุดท้ายขอขอบคุณ

 

 

 

 

 

                     จากเรื่อง “คาวี” พบว่า ปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกมาจากปัจจัยของกิเลสที่เกิดขึ้นภายใน  เมื่อพิจารณาจากชื่อเรื่อง สังเกตว่า ชื่อเรื่องนั้นเป็นชื่อเดียวกับพระเอก ซึ่งในอดีต คือ ลูกโค จากเรื่องเสือโค ธรรมชาติของลูกโคนั้นจะใจดี อ่อนโยน ใจเย็น และมองโลกในแง่ดี ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดอ่อนของคาวีที่เป็นช่องทางทำให้นางเฒ่าทัศประสาทเป่าหูนางจันทร์สุดาจนทำให้พระคาวีและนางจันทร์สุดาต้องแยกจากกัน

                     ในประเด็นปัจจัยทางพระพุทธศาสนาที่ทำให้ครอบครัวแตกแยก ปัจจัยสำคัญ คือ กิเลสตัณหา “โลภ โกรธ หลง” ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ เพราะ มนุษย์ทุกคนยังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องคาวี และอีกหลาย ๆ เรื่องในบทละครนอกที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น

                      จุดเด่นของเรื่องนี้ คือ “กิเลสตัณหาเป็นหนทางแห่งความหายนะ”ในที่นี้ คือ ความหายนะของครอบครัว สังเกตว่าในเรื่องนี้พบครอบครัว ๒ ครอบครัว คือ ครอบครัวของคาวี และ ครอบครัวของท้าวสันนุราช

                       สำหรับครอบครัวของคาวีกับนางจันทร์สุดาแตกแยกกันเนื่องมาจากความโลภของนางเฒ่าทัศประสาท ซึ่งอยากได้ทรัพย์สมบัติ เงินทองจากท้าวสันนุราช จึงอาสาพาตัวนางจันทร์สุดา (นางผมหอม) ไปถวายเป็นชายา ภายหลังนางเฒ่าทัศประสาททราบว่านางจันทร์สุดามีพระสวามีแล้ว จึงยุยงส่งเสริมเพื่อให้เกิดความแตกแยกและจากกัน ส่วนหนึ่งมาจากความหูเบาและเชื่อคนง่ายของคาวีเองด้วย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความหลง คือ หลงในรูปและกามารมณ์ เมื่ออยู่กับนางจันทร์สุดานั้นพระคาวีทั้งรักทั้งหลง ทำให้ขาดความเฉลียวใจ จึงตาย แต่ภายหลังหลวิชัยมาช่วย จึงได้กลับมาครองคู่อีกครั้ง

                        ต่อมาครอบครัวของท้าวสันนุราช ด้วยความเป็นกษัตริย์มีมเหสีและสนมมากมาย แต่เกิดความโลภอยากได้นางจันทร์สุดามาเป็นชายาอีกคนหนึ่งทั้งๆที่นางมีสวามีแล้ว จนทำให้นางคันธมาลีซึ่งเป็นมเหสีเกิดความอิจฉาริษยา ครอบครัวแตกแยกไม่สงบสุข  นอกจากนี้ท้าวสันนุราชอยากจะกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเพื่อมัดใจนางจันทร์สุดา จัดว่าเป็นความโลภ ซึ่งภายหลังเป็นสาเหตุทำให้ตนเองก็ต้องพบจุดจบบวกกับความเขลาจึงถูกหลวิชัยหลอกแล้วผลักเข้ากองไฟตาย

                         นางคันธมาลีเองเมื่อเห็นท้าวสันนุราช (คาวีแปลง) กลับเป็นหนุ่มอีกครั้ง ก็เกิดความโลภที่จะกลายเป็นหญิงสาวบ้างแต่ไม่สำเร็จ จนภายหลังรู้ว่าพระสวามีตายแล้ว ก็บังเกิดความโกรธ จึงไปขอร้องหลาน คือ ไวยทัต ให้มาชวยกำจัดคาวี จนพบจุดจบ ครอบครัวแตกแยก  

                          สรุปได้ว่าการที่ครอบครัวแตกแยกเนื่องมาจาก “กิเลส” กิเลส บดบังทำให้ทุกคนหน้ามืด ตามัว ไม่ได้สติยั้งคิด จึงนำไปสู่ความหายนะของครอบครัว และ ตัวละครหลายตัวไม่ว่าจะเป็นท้าวสันนุราช นางคันธมาลี ไวยทัต และเฒ่าทัศประสาท ต้องพบจุดจบด้วยกิเลส

 

ภาพจิตรกรรม เรื่องคาวี ตอนท้าวสันนุราชชุบตัว

ภาพจาก www.skn.ac.th/skl/project/suntron/pair6.jpg  

 

จัดทำโดยครูชนัตตา ปุยงาม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เขตบางกรวย นนทบุรี
Copyright(c)2009 Ms.Chanatta Puingam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com