สังข์ศิลป์ไชย ๒

 

Homeเรื่องราวส่วนตัวบทนำไกรทองสังข์ทองมณีพิชัยคาวีไชยเชษฐ์สังข์ศิลป์ไชยบทสรุปสุดท้ายขอขอบคุณ
สังข์ศิลป์ไชย ๒ 

 

               นอกจากตัวของศรีสันท์แล้วตัวของสังข์ศิลป์ชัยเองก็ได้รับผลกระทบจากครอบครัวที่แตกแยกที่เกิดจากความริษยา จนกระทั่งถูกขับไล่ออกมา ความเป็นมนุษย์ยังคงอยู่ถึงแม้จะเป็นตัวละครเอกแต่ก็ไม่ใช่พระเอกแบบอุดมคติที่ดีหมดทุกอย่าง  ตัวของสังข์ศิลป์ชัยในเรื่องนี้ก็อยู่ในช่วงของวัยรุ่นคือ ประมาณ ๑๓ – ๑๔  ปี   รู้ว่าตนเองต้องถูกขับไล่มาพร้อมกับมารดาแน่นอนว่าต้องรู้สึกเจ็บช้ำ ซึ่งจะสังเกตได้จากตอนที่พบกับพระราชบิดาครั้งแรกความรู้สึกแรกก็ดีใจแต่ก็ยังมีความโกรธอยู่ โดยมีการพูดจาว่ากล่าว คือ

        เมื่อนั้น   

พระสังข์ปรีดิ์เปรมเกษมศร

จึงบังคมบิดาแล้วพาที

ใครนี่มายืนอยู่เก้กัง

ช่างตื่นเต้นตัวสั่นดูขันจริง

ทำทีจะวิ่งไม่เหลียวหลัง

เมื่อเป็นคนผูกภัยน้ำใจชัง

หรือเซซังมาได้ไม่อายเลย

รู้จักมักจี่นี่ใครหนอ   

น่าหัวร่อหนักหนาเจ้าข้าเอ๋ย

พระแกล้งพูดจาว่าเปรียบเปรย

แล้วทำเมินพักตร์เฉยไม่นำพา”

            

              ผลกระทบของความริษยานอกจากจะทำให้ครอบครัวแตกแยกดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ที่สำคัญที่เป็นปัจจัยอีกทาง ก็คือความหูเบาของผู้เป็นพ่อ หรือท้าวเสนากุฏเอง ที่ไม่มีความหนักแน่นด้วยอิทธิพลของโหร  ซึ่งถือได้เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่อยู่คู่มากับสังคมไทยในเรื่องโหราศาสตร์ การทำนายต่าง ๆ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยอีกเช่นเดียวกันที่มีความเหมือนกันกับบทละครนอกทั้ง ๕ เรื่องที่ผ่านมา  

              ผลสรุปสุดท้ายแห่งปัจจัยของการทำให้ครอบครัวแตกแยก อย่างความอิจฉาริษยา และความขลาดเขลาของผู้เป็นพ่อซึ่งถือเป็นหัวหน้าครอบครัว ก็ถูกสลายหายไปด้วยความเมตตา และการให้อภัย นี่อาจจะเป็นคุณธรรมแห่งทางออกที่จะทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ซึ่งในตอนท้ายของบทละครนอกเรื่องสังข์ศิลป์ไชยนี้พอท้าวเสนากุฏรู้ความจริงเกี่ยวกับลูกกับนางทั้ง ๖   และ โหร ก็สั่งให้มีคำสั่งประหารคนทั้ง ๗ เสีย แต่สังข์ศิลป์ไชยทูลขอให้อภัยโทษเรื่องราวปัจจัยของความแตกแยกในครอบครัวจนนำไปสู่เรื่องราวต่าง ๆ มากมายจึงได้จบลง

 

         เมื่อนั้น  

พระสังข์สิ้นพยาบาทมาดหมาย

 เห็นแม่ลูกร้องดิ้นสิ้นความอาย   

จึงเบี่ยงบ่ายพิดทูลพระบิดา

อันโทษทั้งหกคนกับชนนี      

ก็ควรที่บิตุรงค์ลงโทษา

แต่จะฆ่าให้ม้วยมรณา

เวราจะติดลูกสืบไป

ซึ่งเขาคิดร้ายข้าหลายครั้ง

ก็เพราะกรรมหนหลังหาโกรธไม

จงโปรดปรานประทานโทษไว้  

อย่าฆ่าให้มอดม้วยมรณา

 

           ดังนั้นแล้วปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกในเรื่องสังข์ศิลป์ชัยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิเลสในใจ และความขลาดของผู้นำครอบครัวเอง จนส่งผลกระทบทำให้ความสัมพันธ์ครอบครัวไม่มั่นคง ไม่มีความสามัคคี คิดเพียงแต่จะทำร้ายกัน ถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันก็ตาม แต่ด้วยความริษยามาบังตาทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น แต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวคงจะไม่จบแบบสงบสุขเป็นแน่

 

 

จัดทำโดยครูชนัตตา ปุยงาม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เขตบางกรวย นนทบุรี
Copyright(c)2009 Ms.Chanatta Puingam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com