ผู้จัดทำ

Homeความหมายลำดับขั้นการอ่านหลักการอ่านสารบัญเรื่องผู้จัดทำ

 

จันทนา.jpg 

 

      ชื่อ                      นางจันทนา  อินทร์จันทร์
     สถานที่ทำงาน     โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
     ตำแหน่ง              ครูชำนาญการ
     วุฒิการศึกษา       ค.บ. (วิชาเอกภาษาไทย) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
       E-mail                jatana53@hotmail.com

จัดทำโดยครูจันทนา  อินทร์จันทร์
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
Copyright(c) 2009 Mrs.Chantana Inchan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com