หลักการอ่าน

Homeความหมายลำดับขั้นการอ่านหลักการอ่านสารบัญเรื่องผู้จัดทำ

 

 

หลักปฏิบัติในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

               ๑ นั่งในท่าสบาย  ลำตัวตรง

               ๒ กะระยะสายตาห่างจากหนังสือประมาณ    ฟุต

               ๓ ไม่เอียงคอ  หรี่ตา  หรือส่ายหน้าตามบรรทัด

               ๔ ไม่ทำปากขมุบขมิบ  หรือออกเสียงขณะอ่าน

               ๕ กวาดสายตาตลอดบรรทัด  ไม่มองย้อนกลับ

               ๖ ไม่ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร

               ๗ มีสมาธิและปฏิบัติตามลำดับขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

จัดทำโดยครูจันทนา  อินทร์จันทร์
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
Copyright(c) 2009 Mrs.Chantana Inchan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com