เรื่องของวรรณคดี

 

Homeผู้จัดทำเรื่องของวรรณคดีความหมายวรรณคดีลักษณะวรรณคดีลักษณะคำประพันธ์ไทย
เสาวรจนี 
นารีปราโมทย์ 
พิโรธวาทัง 
สัลลาปังคพิสัย 

 

ประเภทของกวี

     ๑.จินตกวี  ได้แก่ กวีที่แต่งเรื่องที่ผูกขึ้นเอง ไม่ได้อาศัยความจากที่ใด อย่างเช่น สุนทรภู่แต่งพระอภัยมณี หรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องมัทนะพาธา

     ๒.อรรถกวี ได้แก่ กวีที่แต่งเรื่องเกี่ยวกับความจริงหรือเหตุการณ์ที่เป็นจริง เช่น หม่อมราโชทัยแต่งนิราศลอนดอน หรือสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์  นิราศนครวัด

     ๓.สุตกวี ได้แก่  กวีที่แต่งเรื่องจากการ ได้ยิน ได้ฟัง หรือได้อ่านมา เช่น  น.ม.ส.ทรงนิพนธ์เรื่องสามกรุง

     ๔.ปฏิภาณกวี ได้แก่ กวีที่สามารถแต่งคำประพันธ์ได้อย่างฉับพลัน เช่น ศรีปราชญ์แต่งโคลงโต้ตอบกับนายประตู หรือสุนทรภู่ ซึ่งสามารถแต่งกลอนสดได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์และไพเราะ

 

 

 

จัดทำโดยครูนันทวัน วันประเสริฐ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright (C) 2009 Miss Nantawan Wanprasert. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com