ความหมายวรรณคดี

Homeผู้จัดทำเรื่องของวรรณคดีความหมายวรรณคดีลักษณะวรรณคดีลักษณะคำประพันธ์ไทย
วรรณคดีสโมสร 
กรมหมื่นนราธิปฯ 
นายเปลื้อง ณ นคร 
วรรณคดีทัศนา 
วิทย์ ศิวะศริยานนท์ 

 

ความหมายของวรรณคดี

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: รู้ความหมายของวรรณคดี   

paperart01.jpg

        หน้าความรู้นี้ได้รวบรวมความหมายของวรรณคดีจากตำราทางวิชาการต่างๆมาให้นักเรียนได้ศึกษา เพื่อความเข้าใจในเรื่องของวรรณคดี ดังนี้

 

จัดทำโดยครูนันทวัน วันประเสริฐ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright (C) 2009 Miss Nantawan Wanprasert. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com