ลักษณะวรรณคดี

Homeผู้จัดทำเรื่องของวรรณคดีความหมายวรรณคดีลักษณะวรรณคดีลักษณะคำประพันธ์ไทย
ลักษณะเฉพาะ 
ลักษณะวรรณคดี 
ประเภทวรรณคดี 

 

ลักษณะของวรรณคดี

                 หนังสือของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเทา กล่าวถึง ลักษณะของวรรณคดีไว้ ดังนี้

    ลักษณะทั่วไปของวรรณคดี คือ

    . เนื้อหาเหมาะกับรูปแบบของคำประพันธ์

    . ภาษาไพเราะและประณีต

    . ให้คุณค่า

    . ให้ความบันเทิง

 icon2.gif

 

จัดทำโดยครูนันทวัน วันประเสริฐ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright (C) 2009 Miss Nantawan Wanprasert. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com