ประโยชน์

Homeผู้จัดทำเรื่องของวรรณคดีความหมายวรรณคดีลักษณะวรรณคดีลักษณะคำประพันธ์ไทย
จำแนกวรรณคดี 
ประโยชน์ 
วรรณคดีเชิงประวัติ 
ยุคสมัยวรรณคดี 

 

ประโยชน์ของวรรณคดี
หนังสือของผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเทา กล่าวถึง ประโยชน์ของวรรณคดี ดังนี้

    . วรรณคดี ให้ความรู้หลายด้านที่จะช่วยเสริมสติปัญญาแก่ผู้อ่าน

    . วรรณคดีให้คุณค่าทางด้านอารมณ์

    . วรรณคดีช่วยสะท้อนสภาพชีวิต สังคมและวัฒนธรรมในสมัยของกวี….

    . วรรณคดีช่วยขัดเกลาจิตใจและยกระดับจิตใจของผู้อ่านให้สูงขึ้น….

 clock_alarm.gif

 

จัดทำโดยครูนันทวัน วันประเสริฐ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright (C) 2009 Miss Nantawan Wanprasert. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com