ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำความรู้ทั่วไปกลอนชนิดต่าง ๆกลกลอนแบบทดสอบ

 

 

ครูนงค์ลักษณ์ ผาสุข ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล นางนงค์ลักษณ์  ผาสุข
วัน เดือน ปี เกิด  18  สิงหาคม  2501
ที่อยู่ปัจจุบัน 119/26  หมู่ 5  ถ.บางกรวย ไทรน้อย  ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์  0814988981
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก ภาษาไทย  วิชาโท ประวัติศาสตร์ จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา  ปีการศึกษา 2521

ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการ 2 กุมภาพันธ์  2524 ตำแหน่ง อ.1 ระดับ 3 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
9 พฤษภาคม 2530 ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง อ.2 ระดับ 6 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  กรุงเทพมหานคร
16 พฤษภาคม 2540 ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง อ.2 ระดับ 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี
ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี

 

จัดทำโดย ครูนงค์ลักษณ์ ผาสุข
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mrs.Nongluck Phasuk. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com