ความรู้ทั่วไป

 

Homeผู้จัดทำความรู้ทั่วไปกลอนชนิดต่าง ๆกลกลอนแบบทดสอบ

 

ลักษณะบังคับของกลอน 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบทกลอน

กลอน เป็นคำประพันธ์ที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย เพราะการเรียบเรียงถ้อยคำให้คล้องจองกันเป็นลำนำเมื่ออ่านแล้วรู้สึกว่าไพเราะและจดจำได้ง่าย เข้าใจกันว่ากลอนเป็นคำประพันธ์ของไทยเราเองเพราะไม่พบแบบอย่างในคัมภีร์ใดและมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
        ในจดหมายเหตุลารูแบร์กล่าวไว้ว่า ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีโขนมีละครแล้ว คำประพันธ์ที่ใช้สำหรับโขนและละครก็คือกลอนนั่นเอง
        ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนิยมแต่งกลอนกันทั่วไป เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล และเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ทรงนิพนธ์เรื่องอิเหนาใหญ่และอิเหนาเล็กเป็นกลอนบทละครไว้อีกด้วย
        ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การแต่งกลอนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อันเป็นสมัยที่วรรณคดีรุ่งเรืองที่สุดสมัยหนึ่ง สุนทรภู่ กวีเอกท่านหนึ่งแต่งกลอนได้ไพเราะ ด้วยสัมผัสใน ทำให้กลอนเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง

มีผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของกลอนอยู่หลายท่าน ดังนี้

        หลวงธรรมาภิมณฑ์ สันนิษฐานว่า กลอนมาจากอินเดีย คือมีลักษณะคล้ายฉันท์ที่ชื่อ ปัฐยาวัตตฉันท์ เพราะหนึ่งวรรคมี 8 คำเหมือนกัน   พระยาอุปกิตศิลปสาร แสดงความเห็นว่ากลอนอาจมาจากจีน เพราะกลอนจีนนั้นวรรคหนึ่งมี 7 คำ และมีสัมผัสคล้ายกลอนไทย   สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่ากลอนเดิมเป็นของไทยฝ่ายใต้ คือไทยภาคกลางในปัจจุบัน นิยมใช้แต่งลำนำขับร้องไม่ยกย่องที่จะนำไปแต่งเรื่องสำคัญชั้นสูง บทกลอนที่เก่าแก่ที่สุดคือเพลงยาวของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่พระที่นั่งจันทรพิศาล เมืองลพบุรี
         เหตุที่เรียกคำประพันธ์ชนิดนี้ว่ากลอนนั้น ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่า “เป็นเพราะสัมผัสของกลอนโบราณ ยึดสระเสียงเดียวกันที่ท่านวรรค คู่เรียงรายต่อกันไปเช่นเดียวกับกลอนหลังคาซึ่งปลายข้างหนึ่งต้องยึดกับอกไก่เรียงเป็นแนวต่อกันไปเหมือนกัน ต่อมาภายหลังจึงยักย้ายสัมผัสไปเป็นแบบที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้”

 นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมกิจกรรมทายปริศนาคำประพันธ์ในวันภาษาไทย
 

จัดทำโดย ครูนงค์ลักษณ์ ผาสุข
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mrs.Nongluck Phasuk. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com