ลักษณะบังคับของกลอน

 

Homeผู้จัดทำความรู้ทั่วไปกลอนชนิดต่าง ๆกลกลอนแบบทดสอบ

 

ลักษณะบังคับของกลอน 

ลักษณะบังคับของกลอน
ลักษณะบังคับของกลอนมี 3 ประการ  คือ  คณะ  พยางค์ และสัมผัส  นอกจากนี้ยังบังคับเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค อีกทั้งส่วนประกอบของกลอนบางชนิด เช่น กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา และกลอนบทละ
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมกิจกรรมทายปริศนาคำประพันธ์ ในโครงการอนุรักษ์ไทยปี 51  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีครนั้นมีคำนำและคำลงท้ายต่างกันบ้าง  

คณะ ของกลอนมีดังนี้
        กลอน 1 บท มี 2 บาท คือ บาทเอก และบาทโท
        บาทเอก มี 2 วรรค  คือ วรรคสดับ และวรรครับ
        บาทโท มี 2 วรรค  คือ วรรครอง และวรรคส่ง
        (นิยมเรียก 1 บาท ว่าคือ 1 คำกลอน)

คำหรือพยางค์ กลอนบทหนึ่ง ๆ มีจำนวนคำในแต่ละวรรค (พยางค์) ตั้งแต่ 6 ถึง 9 คำ กลอนแปดหรือกลอนสุภาพมีวรรคละ 8 คำ ถ้าเป็นกลอนหก มีวรรคละ 6  คำ

สัมผัส  สัมผัสบังคับ คือ สัมผัสนอก ได้แก่
        คำสุดท้ายของวรรคสดับ ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 หรือ 5 ของวรรครับ
        คำสุดท้ายของวรรครับ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรครอง
        คำสุดท้ายของวรรครอง ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 หรือ 5 ของวรรคส่ง
        และคำสุดท้ายของวรรคส่ง จะทอดสัมผัสไปยังคำสุดท้าย  ของวรรครับในบทต่อไป

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค
1.  คำสุดท้ายของวรรคสดับใช้ได้ทุกเสียง แต่ไม่นิยมใช้เสียงสามัญเพราะว่าไม่ไพเราะ
2.  คำสุดท้ายของวรรครับใช้เสียงใดก็ได้ ยกเว้นสามัญและตรี แต่ที่นิยมคือเสียงจัตวา
3.  คำสุดท้ายของวรรครอง นิยมใช้เสียงสามัญและตรี ห้ามใช้เสียงวรรณยุกต์เดียวกันกับวรรครับ
4.  คำสุดท้ายของวรรคส่งใช้เสียงใดก็ได้ ยกเว้นเสียงจัตวา  แต่ที่นิยมคือเสียงสามัญและตรี

  

จัดทำโดย ครูนงค์ลักษณ์ ผาสุข
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mrs.Nongluck Phasuk. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com