กลอนชนิดต่าง ๆ

 

Homeผู้จัดทำความรู้ทั่วไปกลอนชนิดต่าง ๆกลกลอนแบบทดสอบ

 

บทสักวา 
บทดอกสร้อย 
กลอนบทละคร 
กลอนนิราศ 
เพลงยาว 

 

 

การจำแนกกลอน

กลอน  จำแนกหรือแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการแต่ง  ซึ่งค้นคว้าได้จากตำราร้อยกรองต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
          กลอนขับร้อง  คือกลอนที่แต่งเป็นลำนำเพื่อใช้สำหรับขับร้อง ได้แก่  บทเสภา  บทสักวา บทดอกสร้อย บทละคร เพลงกล่อมเด็ก  หุ่นกระบอก  เพลงไทย
          กลอนเพลง  คือกลอนที่แต่งขึ้นเพื่อใช้อ่าน หรืออาจนำไปขับร้องก็ได้ มีลักษณะเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ  จำแนกเป็น  นิราศ  หนังสือกลอน  กลกลอน   กลอนหก  และเพลงยาว

 บทเสภา

        เสภา คือกลอนลำนำสำหรับขับร้อง เชื่อว่าพัฒนามาจากการเล่านิทาน มีกรับเป็นเครื่องประกอบการร้องที่สำคัญ  ผู้ขับเสภาต้องขยับกรับให้เข้ากับทำนองบางครั้งก็ใช้ขลุ่ยช่วย  ลำนำเสภาเดิมนิยมขับร้องเป็นเรื่องราว มีท่วงทำนองการขับหลายทำนองเรียกชื่อตามทำนองว่า เสภารบ เสภาไทย เสภาลาว เสภามอญ  เรื่องที่นิยมขับเสภา คือ เรื่องขุนช้างขุนแผน  นักขับเสภาที่มีชื่อเสียงเรียกกันว่าครูเสภา ในสมัยรัตนโกสินทร์มีหลายคน เช่น ครูแจ้ง คล้ายสีทอง

        คำขึ้นต้นลำนำบทเสภามักนิยมใช้คำสองคำคือ “ครานั้น”  กับ “จะกล่าวถึง” เช่น ครานั้นวันทองผ่องโสภา จะกล่าวถึงขุนช้างนั่งวางท่า เป็นต้น
 

ตัวอย่างบทเสภา

      ครานั้นพลายงามทรามสวาท

แหลมฉลาดเลขผาปัญญาขยัน

อยู่บ้านพระหมื่นศรียินดีครัน

ทุกคืนวันตามหลังเข้าวังใน

เธอเข้าเฝ้าเจ้าก็นั่งบังไม้ดัด

คอยฟังตรัสตรึกตราอัชฌาสัย

ค่อยรู้กิจผิดชอบรอบคอบไป

ด้วยมิได้คบเพื่อนเที่ยวเชือนแช

 


สุนทรภู่

วันสุนทรภู่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

 

จัดทำโดย ครูนงค์ลักษณ์ ผาสุข
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mrs.Nongluck Phasuk. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com