การใช้ถ้อยคำสำนวน

  

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ความหมายของถ้อยคำ 
วิธีการใช้ถ้อยคำ 
การใช้สำนวน 

 

     การใช้ถ้อยคำสำนวนให้มีประสิทธิผล คือ การใช้ถ้อยคำสำนวนที่ทำให้ผู้ฟังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหมายของเรา ซึ่งเราจะทำได้เช่นนี้ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องถ้อยคำสำนวน และฝึกฝนการใช้อย่างมากพอจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของการใช้ถ้อยคำคือช่วยสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้เราต้องเข้าใจความหมายของถ้อยคำ และวิธีการใช้ถ้อยคำ

    clock_alarm_1.gifclock_alarm_2.gifclock_alarm_3.gifclock_alarm_4.gifclock_alarm.gif

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com