การใช้สำนวน

  

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ความหมายของถ้อยคำ 
วิธีการใช้ถ้อยคำ 
การใช้สำนวน 

     สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่ผูกไว้ตายตัว สลับที่กันหรือตัดคำใดออกไม่ได้ อาจต้องตีความก่อนจึงจะเข้าใจความหมายของ  สำนวนนั้นสำนวนมีความหมายครอบคลุมไปถึง คำพังเพย ภาษิต และสุภาษิตเมื่อพิจารณาสำนวนไทยแล้ว จะเห็นได้ว่ามีลัก  ษณะเด่นสรุปดังนี้
               1. เป็นถ้อยคำที่มีคารมคมคาย กินใจผู้ฟัง
               2. ใช้คำกระทัดรัด ไฟเราะรื่นหู
               3. ถ้ามีสองวรรค จะมีดุลของเสียงและความหมาย

      anibilliard_yellow_10.gif การพิจารณาสำนวนไทย anibilliard_yellow_11.gif
               1.1 สำนวนที่มีเสียงสำผัส มีจำนวนคำ 4 คำขึ้นไปจนถึง 12 คำ  มีทั้งที่ประกอบกันเป็นกลุ่มคำและประโยคที่เป็นกลุ่ม  คำ  เช่น คลุกคลีตีโมง, นกมีหูหนูมีปีก, ข้าวเหลือเกลืออิ่ม เป็นต้น
               1.2 สำนวนที่ไม่มีเสียงสำผัส มีจำนวนคำ 2 คำขึ้นไปจนถึง 8 คำมีทั้งที่ประกอบกันเป็นคำ กลุ่มคำและประโยค เป็นคำ  ในลักษณะคำประสม เช่น ตายใจ คว้าน้ำเหลว สร้างวิมานในอากาศ นกยูงย่อมมีแววที่หาง

      anibilliard_yellow_12.gif การใช้สำนวนไทยให้มีประสิทธิผล anibilliard_yellow_13.gif
 ต้องใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะและสถานการณ์ เช่นในสถานการณ์ที่ต้องพูดหว่าล้อมจูงใจผู้คนให้เขาทำตามที่เราต้องการ ใช้สำนวนว่า ชักแม่น้ำทั้งห้า เช่น ลูก ๆ ชักแม่น้ำทั้งห้าให้คุณแม่เห็นประโยชน์ของการไปพักผ่อนสุดสัปดาห์จนคุณแม่ใจอ่อน รับปากว่าจะพาไปหัวหินเสาร์อาทิตย์นี้

 roll.gif

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com