สำนวนภาษากับสื่อสาร

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
สำนวนภาษากับสื่อสาร 
ลักษณะของภาษา 

anigray07_next.gif สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร anigray07_back.gif

1. สำนวนภาษาสามัญ
    สำนวนภาษาสามัญ หรือสำนวนทั่วไป เป็นสำนวนภาษาสุภาพที่ใช้ในเรื่องทั่วๆไป
2. สำนวนภาษาการประพันธ์
    สำนวนภาษาการประพันธ์เป็นสำนวนภาษาที่มุ่งให้เกิดความสะเทือนอารมณ์หรือใช้ตามแบบฉบับร้อยกรอง อาจปนสำนวนสามัญบ้าง
3. สำนวนภาษาสื่อมวลชน
    สำนวนภาษาสื่อมวลชนเป็นสำนวนภาษาที่มีสื่อมวลชนนิยมใช้ เช่น “ต่อข้อถาม” แทน “ถาม” ,ใช้ “เปิดเผย” แทน “แถลง” หรือ “ชี้แจง”

 ball_1.gif

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com